PL EN


2018 | 1(94) | 39-50
Article title

BŁĘDY MENEDŻERÓW ZAGRAŻAJĄCE LUDZKIEMU ŻYCIU I ZDROWIU. STUDIA PRZYPADKÓW

Content
Title variants
EN
MISTAKES MADE BY MANAGERS THREATENING HUMAN LIFE AND HEALTH – CASE STUDIES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this study was to implement ethical analysis to assess anti - examples of management and decisions made by managers. The main thesis of these considerations is as follows: in order to increase the effectiveness of action in a short period of time, some managers grant themselves the right to exceed ethical standards. Case studies, commonly used in the field of management, human resources management and business ethics, were used by the author.The work consists of three parts. The first describes manageralism and the risks associated with it. The second one focuses on several management cases that do not meet the criteria for professional management. The last part shows the genesis of unethical behavior of managers, their effects and possible ways to counteract them.
Year
Issue
Pages
39-50
Physical description
Dates
published
2018-05-07
Contributors
 • Politechnika Opolska
References
 • 1. Arystoteles, Etyka Nikomachejska [w:] Arystoteles, Dzieła wybrane, PWN, Warszawa 1996.
 • 2. Bhopal dis aster, BBC The Yesman, https://www.youtube.com/watch?v=LiWlvBro9eI.
 • 3. Blanchard K., Hodges P., The Servant Leader. Countryman, Nashville, Tennessee, 2003.
 • 4. Bombała B., Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Difin, Warszawa 2010.
 • 5. Buchholz R. A., Rosenthal S. B., Business ethics. The pragmatic path beyond principles to process, NJ, Prentice Halls 1998.
 • 6. Filek J., Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa, „Prakseologia” 142/2002.
 • 7. Galbraith J. K., The New Industrial State, Princeton University Press, New Jersey 2015.
 • 8. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007.
 • 9. Greenleaf R. K., The servant leader, [w]: H., Beazley, J. Beggs, L Speard, (ed.), A tranformative Path, Paulist Press, 2003.
 • 10. Grifiin M., Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk, 2003.
 • 11. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 • 12. http://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/tragedia-w-bangladeszu-ktoponosiodpowiedzialność,18179. Html zob. także Tragedia w Bangladeszu. Zawalił się budynek, http://wyborcza.pl/1,76842,13796949, Tragedia_ w_ Bangladeszu __Zawalil_ się _ budynek__jest.html?disableRedirects=true Zginęli produkując nasze ubrania, http://www.avaaz.org/ pl/crushed_ to_make _our _clothes _loc/?tjLzWdb.
 • 13. Karczewski L., Tadeusza Kotarbińskiego ideał opiekuna spolegliwego i orientalny ideał bodhisattwy [w:] R. Banajski, W Gasparski., A. Lewicka-Strzałecka (red.), Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Polska Akademia Nauk i Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa 2006.
 • 14. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • 15. Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.
 • 16. Koźmiński A., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie, PWN, Warszawa 1999.
 • 17. Lao Tsy, Wielka księga Tao, Hachette, Warszawa 2009.
 • 18. Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 1999.
 • 19. Mill J. S., Utylitaryzm, PWN, Warsaw 2005.
 • 20. Ogger G., Zera w garniturach, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994.
 • 21. Osiński J., Neoliberalne zniekształcenie źródeł kryzysu. Rzeczywista rola państwa na rynku kredytów hipotecznych, „Prakseologia” 150/2010.
 • 22. Peter L.G., Hull R., Zasada Petera. Książka i Wiedza, Warszawa 1977.
 • 23. Pocztowski A. (red.). Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Studia przypadków, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 24. Sójka J. (red.), Etyka biznesu po Enronie, Wydawnictwo im. Humaniora, Poznań 2005.
 • 25. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998.
 • 26. Szulczewski G., Kryzys finansowy lat 2008–2009. Próba specyfikacji problematyki moralnej, „Prakseologia” 150/2010.
 • 27. Union Carbide disaster in Bhopal, India - December 3, 1984, https://www.youtube.com/watch?=sMHmy-95MrI, zob. także The Yesman Fix the World, https://www.youtube.com/ watch?v=ajkItiDgTLY.
 • 28. Youlan F., Krótka historia filozofii chińskiej, PWN, Warszawa 2001.
 • 29. Zginęli produkując nasze ubrania, http://www.avaaz.org/ pl/crushed_ to_make _our _clothes _loc/?tjLzWdb.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63522bae-15ea-4c15-8840-c37067abc229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.