Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 2(19) | 263-267

Article title

Wizualizacja – przyszłością komunikacji naukowej? Kilka uwag w związku z książką Veslavy Osińskiej „Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne”

Content

Title variants

EN
Visualization – the Future of Scientific Communication? Some Comments in Connection with Veslava Osińska’s Book “Information Visualization. The Perspective of Information Science”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z największych problemów badania świata mediów jest duża liczba danych – zwanych big data. Stare metody są zupełnie nieprzydatne do badania nowych typów danych. Od kilkunastu lat dynamicznie rozwija się humanistyka cyfrowa, która proponuje nowe narzędzia do badania big data, w tym wizualizację informacji. W Polsce problematyka ta nie była do tej pory przedmiotem szerszego zainteresowania za strony badaczy. Sytuacja ta uległa zmianie, gdy w 2016 r. ukazało się studium Veslavy Osińskiej Wizualizacja informacji. Książka jest przeznaczona dla informatologów, praktyków i reprezentantów każdej innej dziedziny naukowej specjalizującej się w zakresie wizualizacji informacji. Z pewnością skorzystają z niej również osoby wrażliwe na piękno infografiki lub nowicjusze poszukujący wydajnych sposobów prezentacji dużych zbiorów danych.
EN
One of the biggest problems is the large number of media research data – called big data. The old methods are completely unsuitable for testing new types of data.From more than a dozen dynamically develops digital humanities, which proposes new tools to study the big date, including visualization of information. In Poland this problem have not been the subject of much interest for researchers. This situation changed when, in 2016, the study Veslava Osińska Visualization of information was published. The book is intended for researchers in the field of information science, practitioners and representatives of each scientific field specializing in Infovis. Certainly the people sensitive to the beauty of infographics or novices looking for efficient ways of presenting large data sets will appreciate the current work.

Year

Volume

10

Issue

Pages

263-267

Physical description

Dates

published
2017-12

Contributors

  • Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

  • Osińska Veslava, Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne, Toruń 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6357be0d-4cd5-461b-b2e8-8ef78cd9b97b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.