PL EN


2014 | 164 | 47-55
Article title

Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the last twenty years-characterized by the dynamic development of the capital and financial markets and the economy of many countries - a demand for the full, current, comparable and reliable information about the material and the financial status as well as the financial results of the economic units has been increasing. The article presents changes in Financial Reporting of banks.
Year
Volume
164
Pages
47-55
Physical description
Contributors
References
 • A. Dyduch, J. Sawicka, A. Stronczek: Rachunkowość finansowa, wybrane zagadnienia. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 7.
 • M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2004, s. 37.
 • S.T. Surdykowska: Polski System rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej. W: Normy prawne i zawodowe rachunkowości. Red. T. Cebrowska, W. Dotkuś. Prace naukowe nr 876 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 217.
 • M. Foremna-Pilarska, E. Radawiecka: Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Difin, Warszawa 2007, s. 21.
 • M. Ambroziak: Analiza sprawozdań finansowych. Tom I. Zrozumieć sprawozdanie polskie. MSSF, US GAAP. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 13.
 • M. Capiga, H. Ogrodnik: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń. Katowice 2007, s. 119.
 • M. Capiga: Bankowość. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 252.
 • A. Kijek: Modelowanie portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 19.
 • W. Żółtkowski: Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce. Cedewu, Warszawa 2009, s. 18.
 • M. Iwanicz-Drozdowska: Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa 2005, s. 7.
 • J. Zombirt: Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja. Cedewu, Warszawa 2009, s. 56.
 • E. Wiszniowski: Postulowane kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011.
 • J. Turyna: Standardy rachunkowości. MSR - US GAAP - Polskie Ustawodawstwo. Difin, Warszawa 2003, s. 31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-636b7e23-37f8-44de-b789-41b458060d6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.