PL EN


2013 | 4 | 21 - 30
Article title

Reforma europejskiego systemu ochrony praw człowieka na tle niektórych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Wielkiej Brytanii

Title variants
EN
THE REFORM OF THE EUROPEAN SYSTEM FOR HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE CONTEXT OF THE CHOSEN EUROPEAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL’S JUDGMENT’S AGAINST GREAT BRITAIN
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy analizują możliwe konsekwencje trwającej właśnie kolejnej reformy europejskiego system ochrony praw człowieka w świetle niektórych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Wielkiej Brytanii (głównie z powodu zaangażowania tego państwa w działania reformujące). Autorzy prezentują pewne wątpliwości i obawy co do kierunku i długofalowych skutków projektowanych zmian mając na uwadze główny cel i ważną cechę europejskiego systemu ochrony praw jednostki, jaką jest jego dostępność. Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i reakcja państw na nie ilustrują niektóre problemy z właściwym pojmowaniem roli Trybunału w całym europejskim systemie ochrony i w relacji do samych państw (korzystania przez nie z suwerennych uprawnień, działalności ich organów i funkcjonowania procesu decyzyjnego, poziomu ich demokracji). Autorzy nie przesądzają, czy wzmiankowane wyżej problemy wywarły istotny wpływ na kształt obecnej reformy systemu europejskiego, a zwłaszcza tych czynników które mogą prowadzić do ograniczenia dostępności systemu europejskiego, uznają jednak konieczność dyskusji na ten temat w najlepiej pojętym interesie ochrony praw jednostki.
EN
The authors examine the possible effects of the pending reform of the European human rights system in the light of some European Court’s of Human Rights (ECHR) judgments against Great Britain (much because of this country involvement in the process). The authors share some fears and doubts about the shape of this reform and it’s possible long-term effects in the perspective of the most important aim of the European system which was always it’s accessibility to the individuals. The chosen judgments and mostly country reactions to them illustrate some problems with understanding the role of ECHR in the whole European law system (seeing in the most possible broad sense) and in relation to the state itself (it’s organs functioning and decisions-making, it’s sovereignty, it’s democracy level ects.). The authors do not predestine whether those problems had any meaningful impact on the shape of the European system reform (especially this part which is a way to limit the access to the Tribunal), but they want to put this important question to the public debate due to the best human rights interest.
Year
Issue
4
Pages
21 - 30
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • B. Gronowska, Europejski Trybunał Praw Człowieka – na rozdrożach przełomu wieków, [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza, red. T. Jasudowicz, M. Balcerzak, Toruń 2009, s. 121 – 134.
 • Bisztyga, Droga do reformy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Prawa człowieka, HZN, nr 2/1995, Katowice 1995, s. 32.
 • Bodnar, Skuteczność Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, [w:] Prawo w dobie globalizacji red. T. Giaro, Warszawa 2010, s. 193 – 196.
 • Bisztyga, Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] „Prawa człowieka. HZN”, nr 3, Katowice 1996, s. 17.
 • M. Lubiszewski, Zwiększenie efektywności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w świetle prac nad reformą konwencyjnego systemu kontrolnego, [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzykowska, Olsztyn 2012, t. 2, s. 459- 474.
 • R. B. Lillich, The Soering case, „The American Journal of International Law” vol. 85, No 1, 1991, s. 128 – 149.
 • Soering przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z 7 lipca 1989. Patrz także R. B. Lillich, The Soering case, „The American Journal of International Law” vol. 85, No 1, 1991, s. 128 – 149.
 • Rudolf, Chahal v. United Kingdom, No. 70/1995/576/662, „The American Journal of International Law” vol. 92, No. 1, 1998, s. 70 – 74.
 • Orzeczenie z 15 listopada 1996 r., RJD 1996 – V, raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 27 czerwca 1995 r., skarga nr 22414/93.
 • Dugard i Ch. Van den Wyngaert, Reconciling Extradition with Human Rights, „The American Journal of International Law” vol. 92, No. 2, 1998, s. 187 – 212.
 • Kokott; H. Berger-Kerkhoff, H.L.R. v. France. 1997 Reports of Judgements and Decisions 745 / D. v. United Kingdom 1997, Reports of Judgements and Decision 777, The American Journal of International Law, Vol. 92, No. 3. (Jul., 1998), pp. 524-528.
 • B. Wilbrandt – Gotowicz, Reforma systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2007, s. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-636e957c-09e6-41d8-9ba7-881f36130cba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.