PL EN


2003 | 2(12) | 5-15
Article title

Ryzyko w gospodarce przestrzennej

Content
Title variants
EN
The Risk in the Spatial Economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ryzyko i zagrożenia w nowoczesnym świecie stają się problemem codziennego życia milionów ludzi, związane są one ściśle z globalizacją w wielu jej wymiarach. W wymiarze przyrodniczym mamy „efekt cieplarniany” wraz ze wszystkimi jego prawdziwymi lub domniemanymi konsekwencjami, w wymiarze ekonomicznym – niekontrolowane przepływy finansowe mogące zagrozić stabilności światowej gospodarki, w wymiarze technologicznym – wrażliwość na atak terrorystyczny czy zwykłą awarię sieci komputerowych, sterujących gospodarką i życiem codziennym, w wymiarze politycznym – terroryzm i wojnę. Wiele z tych zagrożeń związanych jest z gospodarką przestrzenną i właśnie te szczególne rodzaje ryzyka omawia poniższy artykuł.
EN
The risk and the threats of modern world became the problem of day-to-day life of millions of people. They are tightly linked to different dimensions of globalization. In the sphere of nature we have greenhouse effect together with its all real and assumed consequences. In the economic dimension we have financial flows causing the threats to the stability of international economy, in technological dimension there is oversensitivity for terrorist attacks or simple breakdown of the computer systems. The political dimension brings the threats of war and terrorism. Number of these threats is related to spatial economy. These specific types of risk are discussed in this article.
Contributors
References
  • Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka, tłum. S. Cieśla, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
  • Dubois-Maury J., Chaline C., 2002, Les risques urbains, Paris: A. Colin.
  • Giddens A., 1994, Les consequences de la modernité, Paris: L'Harmattan.
  • Jałowiecki B., 2002, Reguły działania w społeczeństwie i w nauce, Warszawa: Scholar.
  • Péguy Ch.-P., 1993, Encyclopédie de géographie, Paris: Economica.
  • Peretti-Watel P., 2001, La société du risqué, Paris: La Découvert.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6371c0cc-bb23-4053-ab9f-468fde0116fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.