PL EN


2013 | 127 | 35-47
Article title

The Problem of Risk Perception in the Innovative Corporate Financial Strategy

Authors
Content
Title variants
PL
Problem percepcji ryzyka w innowacyjnej strategii finansowej przedsiębiorstwa
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cechą charakterystyczną współczesnych przedsiębiorstw jest funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu oraz konieczność sprostania ciągle pojawiającym się nowym wyzwaniom. Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększanie jego wartości nie są możliwe bez kreacji i implementacji różnorodnych rozwiązań innowacyjnych. Nowe pomysły, instrumenty, techniki, procesy i metody są stosowane we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa, także w strategii finansowej. Innowacje finansowe mogą mieć różne formy, w związku z tym pełnione przez nie funkcje również mogą być różnorodne, a konsekwencje ich zastosowania dla sytuacji przedsiębiorstwa nie zawsze są pozytywne. Celem artykułu jest prezentacja podstawowych możliwości i sposobów zastosowania innowacji finansowych w strategii finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jej trzech głównych obszarów: strategii finansowania, strategii inwestowania oraz strategii zarządzania ryzykiem. W artykule przedstawiono także analizę skutków zastosowania innowacji finansowych dla sytuacji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zmian w poziomie jego ryzyka. Problem ten jest szczególnie istotny ze względu na fakt, iż innowacje finansowe mogą być zarówno sposobem i narzędziem redukcji ryzyka, jak i źródłem dodatkowego ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Oznacza to konieczność przeprowadzania każdorazowej, szczegółowej analizy potencjalnych konsekwencji wykorzystania innowacji finansowych przed podjęciem decyzji o ich zastosowaniu w strategii finansowej przedsiębiorstwa.
Keywords
PL
Ryzyko  
EN
Risk  
Year
Volume
127
Pages
35-47
Physical description
Contributors
author
References
 • Anderloni L., Bongini P. (2009): Is Financial Innovation Still a Relevant Issue? In: Financial Innovation in Retail and Corporate Banking. Ed. L. Anderloni, D.T. Llewellyn, R.H. Schmidt. Edward Elgar, Cheltenham.
 • Ehrhardt M.C., Brigham E.F. (2009): Corporate Finance. South-Western, Mason.
 • Dabic M., Cvijanovic V., Gonzalez-Loureiro M. (2011): Keynesian, Post-Keynesian Versus Schumpeterian, Neo-Schumpeterian. An Integrated Approach to the Innovation Theory. "Management Decision", Vol. 49, No. 2.
 • Damodaran A. (2001): Corporate Finance. Theory and Practice. John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Fabozzi F.J., Modigliani F. (2003): Capital Markets. Institutions and Instruments, Pearson Education International, Upper Saddle River.
 • Griffin R.W. (2002): Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gubler Z.J. (2010): Instruments, Institutions and the Modern Process of Financial Innovation. Retrieved from http://ssrn.com/abstract= 1608409 [accesed 15.12.2010].
 • Karpuś P. (2004): Strategie finansowe a strategia firmy. In: Problemy finansów przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Ed. J. Ickiewicz. SGH, Warszawa.
 • Michalopoulos S., Leaven L., Levine R. (2009): Financial Innovation and Endogenous Growth. National Bureau of Economic Research, Working Paper 15356, Cambridge, September.
 • Łukasik G.(2004): Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka struktury kapitału. In: Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych. Ed. G. Łukasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. (2005) OECD, 3rd ed., Eurostat.
 • Pantalone C.C., Welch J.B. (1987): Innovative Financing. How New Financial Strategies Have Reshaped American Business. "Financial Executive", April.
 • Targalski J. (2006): Innowacyjność - przyczyna i skutek przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe nr 730/2006, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. (2000) Ed. M. Wypych. Absolwent, Łódź.
 • Zadora H. (2004): Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko. In: Strategie finansowe przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych. Ed. G. Łukasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-637715db-fea8-4114-aee5-938b95ac1cda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.