PL EN


2019 | 16 | 61-75
Article title

Elementy konstrukcyjne lokomotywy spalinowej M62 w języku ukraińskim – problem zapożyczeń

Authors
Content
Title variants
EN
Construction Elements of the Diesel Locomotive (M62) in Ukrainian Language – The Problem of Loanwords
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes the way terminology connected to the field of railway transport function in the Ukrainian language. The research material consists of examples of names separated from the cross-section of the M62 diesel locomotive. The analysis of the collected lexical material was carried out following the key of loanwords. The study shows that based on the Ukrainian language, the terms in the field of rail transport come mainly from ancient languages (Latin, Greek – 43% of collected research material). To a lesser extent, from English, French, German and Dutch. Moreover, the importance of the Russian language was pointed out, which should be considered the last link in the discussed process. In many cases, the appearance of the so-called “traveling loanwords” was observed.
Contributors
References
 • Encyklopedia językoznawstwa ogolnego. Red. Kazimierz Polański. Wrocław, Warszawa, Krakow: Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1993. Print.
 • Koczerhan, Mychajło Petrowycz. Wstup do mowoznawstwa. Kyjiw: Wydawnyczyj centr „Akademija”, 2010. Print.
 • Kowalczyk, Rafał. Rosyjskie słownictwo teatralne w porownaniu z polskim. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. Print.
 • Lachur, Czesław. Zarys językoznawstwa ogolnego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004. Print.
 • Łahdan, Switłana Petrwina. „Somatyczna metafora w załiznycznij terminołohiji”. Wisnyk Nacional‘noho uniwersytetu „L‘wiws‘ka połitechnika”. Probłemy ukrajins‘koji terminołohiji 791 (2014a): 66–70. Print.
 • Łahdan, Switłana Petrwina. „Zoosemizmy jak zasib semantycznoji derywaciji w załiznycznij terminołohiji”. Wisnyk Zaporiz‘koho nacional‘noho uniwersytetu. Fiłołohiczni nauky 2 (2014b): 350–358. Print.
 • Łahdan, Switłana Petrwina. „Hrec‘ki komponenty w terminołohiji załiznycznoji hałuzi”. Łiteratura ta kul‘tura Połissia. Serija: Fiłołohiczni nauky 86 (2017): 178–185. Print.
 • Łahdan, Switłana Petrwina. „Strukturni modełi anałitycznych terminiw iz komponentom ‘wahon’ (na materiałi terminołohiji załiznycznoho transportu)”. Fiłołohiczni traktaty 2 (2018): 67–76. Print.
 • Mos’pan, Ołena Pawłiwna. „Słowotwirnyj aspekt suczasnoji załiznycznoji terminołohiji”. Nowyj Kołehium 1 (2011): 33–36. Print.
 • Mos’pan, Ołena Pawłiwna. „Synonimija anałitycznych nominacij u suczasnij ukrajins‘kij załiznycznyj terminołohiji”. Wisnyk CHNU im. W.N. Karazina. Serija: Fiłołohija 64 (2012): 85–88. Print.
 • Rubenok, Wiktorija Wiktoriwna. „Hramatyczna struktura anałitycznych nominacij u załiznycznij terminołohiji (na materiałi ukrajins‘koji mowy)”. Naukowi zapysky Nacional‘noho uniwersytetu „Ostroz‘ka akademija”. Serija: Fiłołohiczna 36 (2015): 67–70. Print.
 • Siryk, Oksana Mychajłiwna. „Henezys ukrajins‘koji terminołohiji załiznycznoji hałuzi: funkcional‘ni osobływosti”. Pytannia istoriji nauky i techniky 2 (2015a): 61–68. Print.
 • Siryk, Oksana Mychajłiwna. „Probłemy normuwannia ta kodyfikaciji ukrajins‘koji załiznycznoji terminołohiji”. Pytannia istoriji nauky i techniky 6 (2015b): 81–86. Print.
 • Skopnenko, Ołeksandr Iwanowycz i Tetiana Wasyłiwna Cymbaluk. Suczasnyj słownyk inszomownych słiw. Kyjiw: Wydawnyctwo „Dowira”, 2006. Print.
 • Terczyński, Paweł. Atlas lokomotyw spalinowych. Poznań: KOLPRESS, 2017. Print.
 • Żukowa, Ol‘ha Tarasiwna. „Etapy stanowłennia i rozwytku ukrajins‘koji załiznycznoji terminołohiji”. Naukowyj czasopys NPU imeni M. P. Drahomanowa. Serija 10: Probłemy hramatyky i łeksykołohiji ukrajins‘koji mowy 10 (2013): 95–100. Print.
 • Żukowa, Ol‘ha Tarasiwna. „Pol‘owa struktura terminołohiji załiznycznoho transportu”. Naukowyj czasopys NPU imeni M. P. Drahomanowa. Serija 10: Probłemy hramatyky i łeksykołohiji ukrajins‘koji mowy 11 (2014a): 26–29. Print.
 • Żukowa, Ol‘ha Tarasiwna. „Tematyczna kłasyfikacija ukrajins‘kych załiznycznych terminiw”. Naukowi zapysky Niżyns‘koho derżawnoho uniwersytetu im. Mykoły Hohola. Seria: Fiłołohiczni nauky 1 (2014b): 119–123. Print.
 • Żukowa, Ol‘ha Tarasiwna. „Syntaksycznyj sposib tworennia terminiw hałuzi załiznycznoho transportu”. Naukowyj wisnyk Miżnarodnoho humanitarnoho uniwersytetu. Serija: Fiłołohija 15(1) 2015: 32–34. Print.
 • Możływist‘ podowżennia terminu ekspłuataciji tepłowoziw seriji M62. 10.4.2015. https://studfiles.net/preview/2912608/. 17.4.2019.
 • Tepłowoz seryy М62. b. d. http://history.rw.by/lokomotivy/m62/. 17.4.2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63782b3b-dce6-4754-bceb-ef7636116571
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.