PL EN


2018 | 72 | 3(322) | 105-112
Article title

Efekt Lutra, efekt Webera. Racjonalność, religia i duchy kapitalizmu

Title variants
EN
The Luther Effect, the Weber Effect. Rationality, Religion, and the Spirits of Capitalism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy sławnej tezy Maxa Webera o relacji między reformacją a kapitalistycznym etosem pracy zawartej w książce Etyka protestancka i duch kapitalizmu, a także sporu, jaki Weber toczył na ten temat z Wernerem Sombartem. Sombart, uczony dziś w znacznej mierze zapomniany, jest w istocie ciekawym prekursorem wielu argumentów i rozwiązań teoretycznych Webera. Dyskusja między obu uczonymi okazuje się pasjonującym, erudycyjnym sporem na temat wpływu Reformacji, czy szerzej chrześcijańskiej duchowości, na jeden z kluczowych elementów nowoczesności, jakim jest zracjonalizowany zachodni kapitalizm.
EN
The article refers to the famous thesis formulated by Max Weber about the relation between the Reformation and the capitalist work ethos, contained in the book: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism as well as the dispute conducted by Weber and Werner Sombart. Sombart, a scholar today basically forgotten, is actually an interesting precursor of Weber’s numerous arguments and theoretical solutions. The discussion held by the two men turns out to be a fascinating and erudite dispute about the impact of the Reformation, or, more extensively, Christian spirituality upon one of the key elements of the modern age, i.e. rationalised Western capitalism.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
105-112
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6387619f-59f6-44c1-9543-5cf16baf90a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.