PL EN


2011 | 4 | 573-576
Article title

Jakość życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – badania własne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Zboina B. Jakość życia osób starszych. Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój; 2008:9–17, 24–32, 65–80.
 • Chodorowski Z. Geriatria z podstawami gerontologii. Gdynia: Wydawnictwo Grafica; 2008: 304–306.
 • Derbis R. Jakość rozwoju a jakość życia. Częstochowa: WSP; 2000: 11–31.
 • Talarska D., Wieczorkowska-Tobis K., Szałkiewicz E. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Podręcznik dla opiekunów medycznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009: 118.
 • Wróblewska I, Steciwko A. Ocena kwestionariusza do badania jakości życia osób w podeszłym wieku przebywających w ośrodkach opieki. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(2): 307–309.
 • Mose J.R. Opieka nad chorym w domu. Jak pomóc w potrzebie i na starość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „ABA”;2007: 15–17, 72.
 • Kurpas D, Czech T, Mroczek B. Jakość życia pacjentów z cukrzycą – jakie znaczenie mają powikłania? Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(2): 177–181.
 • Żakowska-Wachelko B. Zarys medycyny geriatrycznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2000: 14–19.
 • Karasek M. Aspekty medyczne starzenia się człowieka. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe; 2008:1–4, 216–226, 247–267.
 • Kowalik S, Ratajska A, Szmaus A. W poszukiwaniu nowego wymiaru jakości życia związanego ze stanem zdrowia. W:Wołowicka L, red. Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Dział Wydawnictw Uczelnianych AM; 2002: 17–29.
 • Bień B. Kompleksowa opieka geriatryczna. W: Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Gdańsk: Via Medica; 2007: 90–94.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6387e52c-f3a7-4db9-852b-4fbb635e75cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.