PL EN


2020 | 14/1 | 91-134
Article title

Walka o czytelnika – koncepcje pracy bibliotecznej w świetle publikacji zamieszczanych na łamach polskich czasopism bibliotekarskich w okresie stalinowskim

Content
Title variants
EN
Fight for the reader – concepts of library work in the light of materials published in Polish librarianship magazines in the Stalinist period
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the Stalinist period (1948-1956) new challenges appeared in the work of Polish librarians. One of them was work competition, considered an ideal way of supporting the build¬ing of socialism. The next one service for new groups of readers, i.e. peasants and workers, who had to be provided with an ideological book to understand and accept the new system, and professional, to contribute to the economic development of the country. These tasks required rigorous control of lending and selection of book collections. In the journals, published by the Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich – “Przegląd Biblioteczny”, “Bibliotekarz” and “Poradnik Bibliotekarza” – you can find various materials to help librarians carry out new tasks.
Contributors
References
 • Adler J., Z problemów czytelnictwa w domach studenckich, „Bibliotekarz” 1956, nr 11-12, s. 329-335.
 • Andrzej T. (Sławno), Listy z terenu, „Poradnik Bibliotekarza” 1951, nr 2, s. 27-29.
 • Apel pierwszomajowy, „Poradnik Bibliotekarza” 1951, nr 4, s. 49.
 • Bandura L., Z zagranicznych badań nad czytelnictwem dzieci i młodzieży, „Bibliotekarz” 1950, nr 5-6, s. 83-84.
 • Bieńkowski W., Ruch wydawniczy i biblioteki wobec zadania aktywizacji kulturalnej spo-łeczeństwa, „Przegląd Biblioteczny” 1956, t. 24, z. 1, s. 47-54.
 • Bursowa F., Przodownicy czytelnictwa, „Poradnik Bibliotekarza” 1951, nr 1, s. 3-6.
 • Bursowa F., Z doświadczeń konkursu czytelników wiejskich, „Bibliotekarz” 1954, nr 2, s. 33-35.
 • Bzdęga S., Współpraca biblioteki szkolnej z dziecięcą biblioteką publiczną, „Poradnik Bi-bliotekarza” 1953, nr 1, s. 4-9.
 • Chełstowski E., Rola instrukcyjna i organizacyjna kierownika biblioteki powiatowej, „Bi-bliotekarz” 1949, nr 3-4, s. 62-64.
 • Cz.K. [Czesław Kozioł], Jednolity front kultury (po Ogólnopolskiej Naradzie Działaczy Kultury i Sztuki), „Bibliotekarz” 1952, nr 5, s. 129-130.
 • Czarnecka J., Porządkowanie biblioteki, „Poradnik Bibliotekarza” 1949, nr 2-3, s. 17-19.
 • Ćwiekowa J., Przegląd piśmiennictwa, „Bibliotekarz” 1956, nr 2, s. 47-51.
 • Daszkowski Z., O współpracę bibliotek naukowych z siecią bibliotek powszechnych (po konferencji w Jarocinie), „Przegląd Biblioteczny” 1954, t. 22, z. 2, s. 120-125.
 • Dawidczyńska M., Co to jest kolejność alfabetyczna, „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 1, s. 9-12.
 • Dąbrowska W., Współzawodnictwo w bibliotekach, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 3, s. 12-14.
 • Deklaracja Zarządu Głównego Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, „Bibliote¬karz” 1948, nr 3, s. 34.
 • Dla każdego coś innego, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 2, s. 9-11.
 • Draczko S., Nowa forma pracy z czytelnikiem, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 5-6, s. 10-12.
 • Dzień walki o pokój i socjalizm, „Poradnik Bibliotekarza” 1951, nr 4, s. 51-60.
 • Filipkowska-Szemplińska J., O książkach szkodliwych, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 10-11, s. 13-15.
 • Filipkowska-Szemplińska J., Zadania Z. B. i A. P. w Polsce Ludowej, „Bibliotekarz” 1949, nr 3-4, s. 38-42.
 • Filipkowska-Szemplińska J., Zebrania sprawozdawcze bibliotek, „Poradnik Biblioteka¬rza” 1951, nr 3, s. 38-40.
 • Fonotow G., O bolszewicką partyjność i związek z praktyką w pracach teoretycznych nad bibliografią, [przeł. T. Remer], „Przegląd Biblioteczny” 1951, t. 19, z. 1-2, s. 1-11.
 • Gabriel S., Urządzenia związane z propagandą książki, „Bibliotekarz” 1951, nr 8-9, s. 114-118.
 • Goryńska K., Planowanie pracy w bibliotece gminnej, „Poradnik Bibliotekarza” 1952, nr 1, s. 2-4.
 • Grabowska J., Biblioteki przyczyniają się do podniesienia gospodarki rolnej i hodowlanej (Z doświadczeń biblioteki woj. lubelskiego), „Bibliotekarz” 1955, nr 5, s. 130-132.
 • Grabowski F., Z książką do robotników, „Bibliotekarz” 1955, nr 11, s. 337-340.
 • Groniowska B., Zadania dziecięcych bibliotek publicznych, „Bibliotekarz” 1949, nr 11-12, s. 180-181.
 • Grycz J., Problemy biblioteczne obecnej doby, „Przegląd Biblioteczny” 1946, t. 14, z. 1, s. 4-24.
 • Hryniewicz Z., Udział ZB i AP w realizacji „polityki bibliotecznej”, „Bibliotekarz” 1949, nr 7-8, s. 123-123.
 • II Krajowy Zlot Przodowników Czytelnictwa, „Bibliotekarz” 1953, nr 3, s. 65-68.
 • Informator. Jak pracować z książką, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 3, s. 15-16.
 • Iwańczak E., III Plenum Komitetu Centralnego Polskie Zjednoczonej Partii Robotniczej a zadania Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, „Przegląd Biblioteczny” 1950, t. 18, z. 1, s. 98 -104.
 • J.K., Biblioteka Publiczna m. Krakowa w roku 1950, „Bibliotekarz” 1951, nr 1-2, s. 30-31.
 • Jagusztyn W., List do bibliotekarzy gminnych, „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 12, s. 269-272.
 • JFS, Wśród książek. Co pisał i mówił Lenin o bibliotekach, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 5-6, s. 21-22.
 • Kempka Z., Rola bibliotek w planie 6-letnim, „Bibliotekarz” 1950, nr 3-4, s. 33-40.
 • Konferencja dyrektorów bibliotek wielkomiejskich, „Bibliotekarz” 1953, nr 2, s. 51-52.
 • Konferencja w sprawie organizacji bibliotek i czytelnictwa na wsi, „Bibliotekarz” 1952, nr 6, s. 161-163.
 • Konkurs czytelników wiejskich IV etap 22.VII.1953-22.VII.1954, „Poradnik Biblioteka¬rza” 1953, nr 9, s. 193-204.
 • Korpała J., Refleksje przed krajowym Zjazdem Bibliotekarzy, „Przegląd Biblioteczny” 1948, t. 16, z. 3-4, s. 125-138.
 • Kowalska Z., Notatka o aktywie czytelniczym w Bibliotece SGPiS, „Bibliotekarz” 1953, nr 1, s. 15-17.
 • Kozioł C., Na nowej drodze, „Bibliotekarz” 1956, nr 10, s. 281-282.
 • Kozioł C., Współzawodnictwo pracy w bibliotekach, „Poradnik Bibliotekarza” 1951, nr 2, s. 17-19.
 • Kraczkiewicz J., Pod znakiem wielkich zadań, „Bibliotekarz” 1949, nr 9-10, s. 141-143.
 • Kraczkiewicz J., Sprawozdanie sekretarza generalnego ZBiAP za czas 7.IV-1.X.1949 r., „Przegląd Biblioteczny” 1950, t. 18, z. 1, s. 60-76.
 • Krajowa konferencja w sprawie bibliotek dziecięcych, „Bibliotekarz” 1952, nr 3, s. 79-81.
 • Kronika. Udział bibliotekarzy i archiwistów polskich w uczczeniu 70 rocznicy urodzin Jó¬zefa Stalina, „Przegląd Biblioteczny” 1949, t. 17, z. 3-4, s. 223-226.
 • Kronika. Zobowiązania pierwszomajowe, „Przegląd Biblioteczny” 1952, t. 20, z. 2-3, s. 276-281.
 • Kronika: Protokół Zebrania Delegatów Kół ZBiAP obradującego w dniach 8-9 kwietnia w lokalu Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu, „Przegląd Biblioteczny” 1949, t. 17, z. 1-2, s. 128-138.
 • Krzemienicki L., Z problemów bibliotekarstwa dolnośląskiego, „Bibliotekarz” 1956, nr 3, s. 76-78.
 • Książki dla dzieci i młodzieży, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 10-11, s. 5-9.
 • Kuciel L., Aktyw czytelniczy pomaga Bibliotece Miejskiej we Wrocławiu, „Bibliotekarz” 1953, nr 1, s. 17-18.
 • L.B., Czytelnictwo dziecięce zagranicą, „Bibliotekarz” 1950, nr 9-10, s. 152.
 • L.B., Powstanie nowej literatury dziecięcej w Niemieckiej Republice Demokratycznej, „Bibliotekarz” 1951, nr 12, s. 172.
 • L.B., Walka ze złą literaturą, „Bibliotekarz” 1952, nr 1, s. 22.
 • Łamkow N., Literatura dziecięca w Bułgarii, przełożył K.J., „Bibliotekarz” 1951, nr 7, s. 104-105.
 • Łączyńska A., O normy pracy dla bibliotekarza (artykuł dyskusyjny), „Bibliotekarz” 1954, nr 1, s. 1-12.
 • Łukaszewska R., Czytamy o hucie „Częstochowa”, „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 5, s. 108-113.
 • Łukaszewska R., Głośne czytanie w bibliotece, „Poradnik Bibliotekarza” 1951, nr 6, s. 84-88.
 • Łukaszewska R., Jak dobierać książki do czytania w „Konkursie czytelników wiejskich”, „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 11, s. 241-251.
 • Łukowska M., Prace z czytelnikiem indywidualnym w B-ce Miejskiej w Stalowej Woli, „Bibliotekarz” 1955, nr 4, s. 99-103.
 • M. Poz. [Marceli Poznański], Z zagadnień bibliotekarstwa i czytelnictwa w prasie, „Bi-bliotekarz” 1952, nr 4, s. 120-123.
 • Majorek A., Z doświadczeń współzawodnictwa bibliotecznego w pow. białogardzkim, „Bi-bliotekarz” 1951, nr 3-4, s. 44-47.
 • Makaruk J., Bibliotekarze i kierownicy punktów bibliotecznych na II Krajowym Zlocie Przodowników Czytelnictwa, „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 9, s. 204-206.
 • Makaruk J., Powiat Nowy Tomyśl w IV etapie konkursu czytelników wiejskich, „Bibliote-karz” 1953, nr 6, s. 178-179.
 • Manteufflowa M., Aktualne problemy w dziedzinie czytelnictwa, „Przegląd Biblioteczny” 1951, t. 19, z. 3-4, s. 264-276.
 • Meldunek III Krajowego Zlotu Przodowników Czytelnictwa dla Pierwszego Sekretarza KC PZPR Obywatela Bolesława Bieruta, „Bibliotekarz” 1954, nr 3, s. 65-66.
 • Michalska W., Wytyczne dla działów instrukcyjno-metodycznych wojewódzkich bibliotek publicznych, „Bibliotekarz” 1951, nr 8-9, s. 130-132.
 • Michałowska M., Współpraca biblioteki ze szkołą (Z doświadczeń Biblioteki Miejskiej im. L. Waryńskiego w Łodzi), „Bibliotekarz” 1955, nr 2, s. 34-40.
 • Mikołajski M., O rozwój czytelnictwa w zakładach produkcyjnych, „Bibliotekarz” 1953, nr 5, s. 141-143.
 • Mikołajski M., Zadania technicznych bibliotek zakładowych, „Bibliotekarz” 1952, nr 2, s. 42-45.
 • Młodzież w literaturze polityczno-społecznej, opr. J.B., „Poradnik Bibliotekarza” 1952, nr 2, s. 43-50.
 • Moje doświadczenia, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 4, s. 6-8.
 • Morsztynkiewiczowa I., O normy czasowe czynności bibliotecznych w bibliotekach na-ukowych, „Bibliotekarz” 1952, nr 6, s. 179-180.
 • Na 60-lecie urodzin prezydenta Polski Ludowej Bolesław Bieruta, „Poradnik Biblioteka¬rza” 1952, nr 4, s. 65-68.
 • Na nowej karcie, „Bibliotekarz” 1948, nr 12, s. 177-178.
 • Narwoysz A., Bibliotekarz – wychowawca i społecznik, „Poradnik Bibliotekarza” 1956, nr 1, s. 27-29.
 • Nowe życie na wsi, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 5-6, s. 2-6.
 • O bibliotekach w Związku Radzieckim, opr. I.R., „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 4, s. 90-93.
 • O przodowników pracy w bibliotekarstwie, „Bibliotekarz” 1949, nr 9-10, s. 171.
 • Od Redakcji, „Bibliotekarz” 1951, nr 8-9, s. 113.
 • Od Redakcji, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 5-6, s. 8-9.
 • Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy [Warszawa 16-18 lutego 1956], „Bibliotekarz” 1956, nr 4-5, s. 89-151.
 • Pamiętnik Konferencji Krynickiej 3-15 II 1951. Dyskusja, „Przegląd Biblioteczny” 1951, t. 19, z. 3-4, s. 277-282.
 • Pawlikowska E., Sprawozdawczość w bibliotece, „Poradnik Bibliotekarza” 1951, nr 1, s. 6-8.
 • Pawlikowska E., Wypożyczanie w bibliotece miejskiej. Uwagi bibliotekarki, „Poradnik Bi-bliotekarza” 1950, nr 7, s. 9-11.
 • Pelcowa J., Wstęp, [w:] Bibliografia zawartości „Przeglądu Bibliotecznego” 1927-1976 (r. 1-44), Wrocław 1978, s. 11-15.
 • Pierwszomajowy apel o wzmożenie współzawodnictwa pracy w bibliotekach, „Bibliote¬karz” 1951, nr 1-2, s. 16-17.
 • Plan czytania, „Poradnik Bibliotekarza” 1951, nr 10, s. 154-157.
 • Plenum Zarządu Głównego ZBiAP, „Przegląd Biblioteczny” 1952, t. 20, z. 2-3, s. 290-297.
 • Po ogólnokrajowej naradzie bibliotekarzy w sprawie czytelnictwa, „Bibliotekarz” 1952, nr 3, s. 67-73.
 • Podgóreczny J., Jak popularyzowaliśmy książki polityczno-społeczne i fachowe, „Biblio-tekarz” 1954, nr 2, s. 43-45.
 • Podgóreczny J., Głos w dyskusji o sprawie czytelnictwa, „Przegląd Biblioteczny” 1954, t. 22, z. 4, s. 317-321.
 • Podgóreczny J., Należy pomóc bibliotekarzom w pracy ideologicznej, „Bibliotekarz” 1953, nr 5, s. 132-133.
 • Poświęcajmy więcej uwagi wychowaniu młodzieży, „Bibliotekarz” 1955, nr 2, s. 33-34.
 • Protokół obrad Walnego Zebrania Delegatów ZBiAP, „Przegląd Biblioteczny” 1954, t. 22, z. 1, s. 87-94.
 • Przelaskowski R., Uchwała Prezydium Rządu w sprawie rozwoju fachowych bibliotek za-kładowych, „Bibliotekarz” 1956, nr 5, s. 163-166.
 • Przelaskowski R., Znaczenie zagadnień organizacyjnych i planowania w życiu bibliotek, „Bibliotekarz” 1953, nr 1, s. 5-8.
 • R.F., Zagadnienie usprawnienia i racjonalizacji, „Bibliotekarz” 1949, nr 9-10, s. 152.
 • Redakcja, Z frontu współzawodnictwa pracy, „Bibliotekarz” 1951, nr 5-6, s. 83-85.
 • Redakcja, Zastosowanie uchwał III Plenum KC PZPR w pracy ZBiAP, „Bibliotekarz” 1949, nr 11-12, s. 178-179.
 • Regulski W., W poszukiwaniu nowych dróg rozwoju czytelnictwa. Z doświadczeń woje-wódzkiej biblioteki publicznej w Szczecinie, „Bibliotekarz” 1953, nr 2, s. 37-43.
 • Remerowa K., Aktualne zagadnienia w zakresie opracowywania zbiorów bibliotecznych, (wraz z dyskusją), „Przegląd Biblioteczny” 1951, t. 19, z. 3-4, s. 242-264.
 • Roczne wytyczne do pracy z czytelnikiem, „Poradnik Bibliotekarza” 1952, nr 3, s. 58-63.
 • Rodziewicz Z., Na nowym etapie współzawodnictwa pracy bibliotek, „Poradnik Bibliote-karza” 1952, nr 7, s. 156-160.
 • Rodziewicz Z., Narada w sprawie czytelnictwa na wsi, „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 1, s. 1-3.
 • Rudnicka Z., Akcja letnia łódzkich bibliotek miejskich, „Bibliotekarz” 1955, nr 4, s. 103- 105.
 • Schubert J., Biblioteka pomaga Komisji Poborowej, „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 1, s. 21-22.
 • Schubert J., Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim, „Bibliotekarz” 1953, nr 1, s. 23-24.
 • Skarżyńska J., Jedno z ważnych zadań biblioteki w planie trzyletnim, „Bibliotekarz” 1948, nr 1-2, s. 4-6.
 • Skarżyńska J., Między nami, „Poradnik Bibliotekarza” 1951, nr 5, s. 70-72.
 • Skwarnicki M., O stałą i planową politykę nabytków w bibliotekach związków zawodo¬wych, „Bibliotekarz” 1956, nr 1, s. 2-5.
 • Słabek H., O społecznej historii Polski 1945-1989, Warszawa 2009.
 • Spławińska E., Z doświadczeń nad upowszechnianiem czytelnictwa literatury popularno¬-naukowej, „Bibliotekarz” 1953, nr 2, s. 47-48.
 • Sprawozdanie sekretarza generalnego Zarządu Głównego ZBiAP za okres 9.IV.1949-14. IV.1950 r., „Przegląd Biblioteczny” 1950, t. 18, z. 3-4, s. 310-341.
 • Sprawy ZBiAP. Protokół plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego Związku Biblioteka¬rzy i Archiwistów Polskich odbytego w dniach 28 i 29 stycznia 1950 r. w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, „Przegląd Biblioteczny” 1950, t. 18, z. 2, s. 170-185.
 • Stochel S., Plan czytelnictwa w szkole ogólnokształcącej (uwagi metodyczno-techniczne), „Poradnik Bibliotekarza” 1952, nr 9, s. 199-204.
 • Suffczyńska K., Wernerówna M., I-szy Ogólnopolski Kongres w sprawie literatury dla dzieci, „Bibliotekarz” 1947, nr 5-6, s. 99-101.
 • Szymanowska J., Co, jak i kiedy czyta się w środowisku robotniczym?, „Bibliotekarz” 1956, nr 8, s. 232-236.
 • Talerman M., Głos w dyskusji nad katalogiem beletrystyki, „Bibliotekarz” 1952, nr 1, s. 21-22.
 • Talerman M., Nowa forma pracy czytelnikiem, „Poradnik Bibliotekarza” 1952, nr 1, s. 15- 16.
 • Tarnowska M., Mieszkańcy hotelu robotniczego dyskutują o „ludziach stalinowskich” w oparciu o „Opowieść o prawdziwym człowieku” Borysa Polewoja, „Poradnik Bi-bliotekarza” 1953, nr 11, s. 260-264.
 • Telega S., Wielka narada wytwórcza bibliotekarzy Pomorza Zachodniego, „Bibliotekarz” 1950, nr 11-12, s. 178-180.
 • Trzcińska M., Narada produkcyjna z czytelnikami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi, „Bibliotekarz” 1952, nr 3, s. 85-86.
 • Tylicka B., Czytelnictwo w walce o nową wieś (Na marginesie konkursu czytelniczego Związku Samopomocy Chłopskiej), „Bibliotekarz” 1952, nr 6, s. 175-179.
 • Uczczenie 70-tej rocznicy urodzin Józefa Stalina, „Bibliotekarz” 1949, nr 11-12, s. 202-203.
 • Udział bibliotek w zwalczaniu analfabetyzmu, „Bibliotekarz” 1951, nr 1-2, s. 13-14.
 • Usuwanie książek z biblioteki, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 5-6, s. 19-20.
 • W imię przyjaźni, „Bibliotekarz” 1956, nr 8, s. 217-218.
 • W rocznicę wielkiej Rewolucji Październikowej. List bibliotekarzy woj. szczecińskiego do bibliotekarzy radzieckich, „Bibliotekarz” 1950, nr 9-10, s. 130-131.
 • W.S., Akcja szerzenia czytelnictwa Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, „Bibliotekarz” 1949, nr 9-10, s. 155-157.
 • Wasilewski P., Koło Przyjaciół Biblioteki, „Bibliotekarz” 1952, nr 3, s. 81-82.
 • Wasilewski P., Racjonalizatorstwo – warunkiem wykonania planu 6-letniego, „Bibliote¬karz” 1951, nr 3-4, s. 51-53.
 • Wierzbicka A., Czytelnik czeka – trzeba do niego trafić, „Bibliotekarz” 1955, nr 11, s. 324- 328.
 • Wojciechowski K., Czy dobrze udostępniamy książki i czasopisma rolnicze, „Bibliote¬karz” 1954, nr 2, s. 36-40.
 • Wojciechowski K., Potrzeby czytelnictwa masowego, „Bibliotekarz” 1950, nr 5-6, s. 65-72.
 • Wojciechowski K., Współczynniki rozwoju czytelnictwa, „Bibliotekarz” 1953, nr 3, s. 71-73.
 • Wróblewski A., O aktualnych sprawach czytelnictwa i bibliografii (artykuł dyskusyjny), „Przegląd Biblioteczny” 1954, t. 22, z. 2, s. 109-119.
 • Wypowiedź Piotra Jaroszewicza na VIII Plenum KC PZPR, „Nowe Drogi” 1956, t. 10, nr 10, s. 56-58.
 • Wytyczne w sprawie współzawodnictwa pracy w bibliotekach, Bibliotekarz” 1951, nr 3-4, s. 41-44.
 • Wytyczne organizacji współzawodnictwa w bibliotekach powszechnych, „Bibliotekarz” 1952, nr 2, s. 48-51.
 • Wytyczne przygotowań do Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy, „Bibliotekarz” 1951, nr 1-2, s. 14-16.
 • Wytyczne w sprawie organizacji imprez w bibliotekach w okresie II kwartału 1951 r., „Bi-bliotekarz” 1951, nr 1-2, s. 10-13.
 • Wytyczne w sprawie organizacji prasy masowej z czytelnikiem w IV kwartale 1951 roku, „Bibliotekarz” 1951, nr 8-9, s. 128-130.
 • Z frontu współzawodnictwa pracy, „Bibliotekarz” 1950, nr 3-4, s. 42-46.
 • Z frontu współzawodnictwa pracy, „Bibliotekarz” 1950, nr 5-6, s. 74-80.
 • Z frontu współzawodnictwa pracy, „Bibliotekarz” 1950, nr 7-8, s. 118-119.
 • Z instrukcyjnej działalności biblioteki wojewódzkiej, „Bibliotekarz” 1951, nr 5-6, s. 75-83.
 • Z życia Stowarzyszenia, „Bibliotekarz” 1955, nr 9, s. 285-286.
 • Z życia Związku, „Bibliotekarz” 1949, nr 3-4, s. 57-58.
 • Z życia Związku. Walny Zjazd Delegatów Kół Z.B. i A.P., „Bibliotekarz” 1950, nr 3-4, s. 59-61.
 • Z życia Związku. Wyciąg z protokółu zebrania Zarządu Głównego Związku w dniach 8 i 9 października 1949 r., „Bibliotekarz” 1949, nr 9-10, s. 162-164.
 • Zadania bibliotekarzy, „Poradnik Bibliotekarza” 1952, nr 8, s. 169-172.
 • Zagadnienie norm pracy w bibliotekach ZSRR, opr. J.M., „Bibliotekarz” 1950, nr 7-8, s. 116-118.
 • Zobowiązania pracowników Biblioteki Narodowej dla uczczenia 8 Rocznicy Wyzwolenia Polski i Manifestu PKWN, „Bibliotekarz” 1952, nr 3, s. 80-81.
 • Zofia P. z Warszawy, Listy z terenu, „Poradnik Bibliotekarza” 1950, nr 12, s. 14-15.
 • Zwoliński A., Współzawodnictwo pracy bibliotek w woj. warszawskim, „Bibliotekarz” 1951, nr 8-9, s. 137-138.
 • Chamera-Nowak A., Biblioteki i bibliotekarze partyjni w województwie warszawskim w latach 1949-1954 w świetle dokumentów Komitetu Centralnego PPR oraz Warszaw¬skiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Hi¬storycznymi” 2016, t. 10, s. 279-293.
 • Chamera-Nowak A., Książki, biblioteki i bibliotekarze na wsi polskiej w okresie stalini¬zmu w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2013, t. 5 (16), s. 15-30.
 • Jarosz D., Codzienna mobilizacja O propagandzie czytelnictwa książek w Polsce stalinow-skiej i trudnościach jej badania, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historyczny¬mi” 2011, t. 5, s. 295-305.
 • Jarosz D., Książki pod strzechy. Z badań nad politycznymi uwikłaniami czytelnictwa na wsi polskiej w latach 1949-1956, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycz¬nymi” 2008, t. 2, s. 37-53.
 • Jarosz D., Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000.
 • Łuszpak A., Katalogi rzeczowe w służbie ideologii (na przykładzie Biblioteki Uniwersy-teckiej we Wrocławiu w latach pięćdziesiątych XX wieku), [w:] Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, pod red. D. Degen, M. Żyndy, Toruń 2012, s. 249-262.
 • Łuszpak A., „Nie poszliśmy więc do polityki. Ale oto polityka przyszła do nas” – rola bi-bliotekarza w okresie stalinowskim (w świetle materiałów zamieszczanych na łamach polskich czasopism zawodowych), „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycz-nymi” 2018, t. 12, s. 273-305.
 • Łuszpak A., Obraz katalogów rzeczowych na łamach polskich czasopism bibliotekarskich w okresie stalinowskim, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, t. 10, s. 295-315.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-638a75d3-cd16-4c6a-8faf-c094baf48698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.