PL EN


2016 | 1(4) | 118-129
Article title

Interesy Federacji Rosyjskiej na Bliskim Wschodzie w kontekście konfliktu syryjskiego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Russian Federation intelligence interests in the Middle East in the context of Syrian conflict
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Federacja Rosyjska, decydując się na wspieranie prezydenta Baszszara al-Asada, pod pretekstem walki z Państwem Islamskim, wyraża nadzieję na powrót do dawnego, silnego i przyjaznego w stosunku do Kremla systemu rządów w Syrii. Celem artykułu jest określenie przyczyn rosyjskiej interwencji militarnej w konflikcie syryjskim, z uwzględnieniem interesów Rosji na Bliskim Wschodzie. Wydaje się, że przyczyny te są zróżnicowane. Jednym z czynników są bliskie relacje między Rosją i Syrią, a więc ochrona własnych interesów w regionie. Jednakże nie wyjaśniają one w pełni decyzji Kremla. Rolę czynnika motywacyjnego odgrywa również aspekt geopolityczny - odwrócenie uwagi od wojny na Ukrainie, a także pozyskanie określonych korzyści w zamian za pomoc w zażegnaniu wojny domowej w Syrii. Rosja jest cennym partnerem dla międzynarodowej koalicji, od lat bowiem współpracuje z prezydentem Al-Asadem. Posiada w Syrii struktury wywiadowcze, które dzięki wieloletniej infiltracji środowisk dżihadystycznych mają wpływ na działalność bojowników Kaukazu Północnego oraz Azji Centralnej. Wydaje się, że Kreml, angażując się w wojnę domową w Syrii, próbuje wywrzeć nacisk na Zachód w zakresie systemu sankcji oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa.
EN
Russian Federation deciding to support president Bashar al-Assad, under the pretext of fighting against the Islamic State, hopes for a return of the old, strong and friendly – in relation to the Kremlin – system of government in Syria. This article aims to identify the causes of the Russian military intervention in the Syrian conflict, taking into account Russia’s interests in the Middle East. It seems that these reasons are varied. One of the factors are the close relations between Russia and Syria, thus the protection of Russian interests in the region. However, they do not fully explain Kremlin’s decision. The role of motivational factor also plays a geopolitical aspect – a distraction from the war in Ukraine, as well as obtaining certain benefits in exchange for help in stopping the civil war in Syria. Russia is a key partner for the international coalition, because of its long-term cooperation with president Al-Assad. It has its intelligence structures in Syria, which, thanks to the long infiltration of jihadi circles, affect the activities of the militants from North Caucasus and Central Asia. It seems that the Kremlin, by engaging in the civil war in Syria, is trying to put pressure on the West in terms of the sanctions regime and European security policy.
References
 • Archick, K., Belkin, P., Blanchard, Ch.M., Humud C.E., Mix, D.E. (2015). European Fighters in Syria and Iraq. Assessments, Responses, and Issues for the United States. Congressional Research Service. Retrieved from: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R44003.pdf.
 • Bagdonas, A. (2012). Russia’s Interests in the Syrian Conflict. Power, Prestige, and Profit. European Journal of Economic and Political Studies, 5(2), 55–77.
 • Banasik, M. (2015). Reakcja społeczności międzynarodowej na zagrożenia działaniami Państwa Islamskiego. Kwartalnik Bellona, (2), 54–70.
 • Blanchard, Ch.M., Humud, C.E., Nikitin, M.B.D. (2015). Armed Conflict in Syria. Overview and U.S. Response. Congressional Research Service. Retrieved from: https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf.
 • Dzisiów-Szuszczykiewicz, A. (2012). Regionalna rywalizacja o Syrię. Bezpieczeństwo Narodowe, (22), 91–110.
 • Falkowski, M., Lang, J. (2015). Homo dżihadicus. Islam na obszarze byłego ZSRR a fenomen postsowieckich bojowników w Syrii i Iraku. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Hokayem, E. (2013). Syria’s Uprising and the Fracturing of the Levant. New York: Routledge.
 • Kaczmarski, M. (2011). Polityka Rosji wobec Bliskiego Wschodu. In: J. Danecki, S. Sulowski (red.), Bliski Wschód coraz bliżej (pp. 110–122). Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Kaszuba M., Stempień M. (2016) Autorytarna geopolityka przetrwania reżimu Baszszara al-Asada podczas wojny domowej oraz inwazji Państwa Islamskiego. Społeczeństwo i Polityka”. 2 2016, 115–128.
 • Kozłowski, K. (2012). Kolory rewolucji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Lee Myers, S. (2015, 4 October). In Putin’s Syria Intervention, Fear of a Weak Government Hand. The New York Times.
 • Reuter, Ch. (2015). The Terror Strategist. Secret Files Reveal the Structure of Islamic State. Retrieved from: http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-group-a-1029274.html.
 • Rubin, J. P. (2012, 4 June). The Real Reason to Intervene in Syria. Foreign Policy. Retrieved from: http://foreignpolicy.com/2012/06/04/the-real-reason-to-intervene-in-syria/.
 • Russia Begins Syria Air Strikes in Its Biggest Mideast Intervention in Decades. (2015, 30 September). The New York Times.
 • Russia’s Syrian war. An odd way to make friends. (2015, 10 October). The Economist.
 • Syria, Russia and the West. A game-changer in Latakia?. (2015, 26 September). The Economist.
 • War in the Muslim world. Putin dares, Obama dithers. (2015, 3 October). The Economist.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-638caa23-6870-42b1-9f84-e44e1d63ae7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.