PL EN


2013 | 12 | 1 | 111-120
Article title

Świadkowie cyberbullyingu – między obojętnością a reakcją

Content
Title variants
EN
Witnesses of cyberbullying – between indifference and response
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi teoretyczną analizę potencjalnej roli świadków cyberbullyingu w powstrzymywaniu aktów agresji poprzez udzielanie wsparcia ofiarom, dyscyplinowanie sprawców czy swoistą bierność. Wstępem do rozważań na temat możliwych działań świadków jest przedstawienie definicji i charakterystyki zjawiska cyberbullyingu oraz omówienie znaczenia aktywizacji świadków, jak również scharakteryzowanie specyficznej ich roli w kontekście agresji realizowanej online. Druga część artykułu poświęcona jest prezentacji wyników badań wybranych autorów uwzględniających obecność świadków w cyberbullyingu.
EN
The paper analyzes potential role of witnesses in moderating cyberbullying by supporting victims, disciplining the perpetrator, or being a bystander in the process of online aggressive behaviour. An introduction to the discussion about possible witnesses’ actions is describing the definition and characteristics of cyberbullying, highlighting importance of activating this group and characterizing their specific role in cyberbullying. The second part of the article focuses on the presentation of results of several studies concerning participation of witnesses.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
111-120
Physical description
Contributors
  • Instytut MEdycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63912152-24da-468b-8a99-a24075965af5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.