PL EN


2019 | 17 | 75-88
Article title

WIRTUALNE ŻYCIE PONOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA W PROZIE REALISTYCZNEJ XXI WIEKU

Content
Title variants
EN
VIRTUAL LIFE OF POSTMODERN SOCIETY IN 21ST REALISTIC PROSE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
przemian zachodzących na skutek dynamicznego rozwoju technologicznego. Autorzy podkreślają, że dostosowanie się do nowoczesnego rytmu życia stanie się cenną umiejętnością w XXI wieku, a rosnące poczucie dezorientacji i dezintegracji świata przyczyni się do wzrostu zainteresowania rozwojem duchowym. Mieszkańcy postmodernizmu rozpoczną gorączkowe poszukiwanie sensu i celowości istnienia w cyfrowej rzeczywistości. Zmieni się także sposób postrzegania przestrzeni, o czym wspominają powieści Szamałek i Olszewskiego.
EN
Reflection on global transformations taking place as a result of dynamic technological development is increasingly appearing in the latest popular literature. The authors emphasize that adaptation to changes in the 21st century will become a valuable skill, which will prove extremely difficult as most of us are used to a stable lifestyle. The growing sense of disorientation and the disintegration of the world will also contribute to the growth of interest in spiritual development. The inhabitants of Reflection on global transformations taking place as a result of dynamic technological development is increasingly appearing in the latest popular literature. The authors emphasize that adaptation to changes in the 21st century will become a valuable skill, which will prove extremely difficult as most of us are used to a stable lifestyle. The growing sense of disorientation and the disintegration of the world will also contribute to the growth of interest in spiritual development. The inhabitants of
Year
Volume
17
Pages
75-88
Physical description
Dates
published
2020-02-01
Contributors
References
 • Baudelaire Ch., Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, Gdańsk 1998.
 • Berman M., Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przeł. M. Szuster, wstęp A. Bielik-Robson, Kraków 2006.
 • Chehab M.R., Miłość z Tindera, „Książki. Magazyn do Czytania” 2015, nr 4(19).
 • Czapliński P., Po co pop, „Książki. Magazyn do Czytania” 2014, nr 2(13).
 • Czapliński P., Prawo albo Sprawiedliwość, „Książki. Magazyn do Czytania” 2014, nr 4(15).
 • Dane to nowa ropa naftowa. Rozmowa Macieja Gajka z Amy Webb, „Newsweek. Tajemnice przyszłości” 2019, nr 1.
 • Drosio-Czaplińska J., Turlej E., Sieciaki, „Polityka” 2014, nr 25(2963).
 • Gajek M., Cyfrowe pole bitwy, „Newsweek. Tajemnice przyszłości” 2019, nr 1.
 • Gielata I., Bolesław Prus na progu nowoczesności, Bielsko-Biała 2011.
 • Gzyra D., Wegańska krew. W: Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta, tegoż, Warszawa 2018.
 • Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, przeł. M. Romanek, Kraków 2018.
 • Jędrysik M., Czy Internet zabije rozmowę?, „Książki. Magazyn do Czytania” 2015, nr 4(19).
 • Lasch Ch., Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, przeł. G. Ptaszek i A. Skrzypek, Warszawa 2015.
 • Malik J. A., Cuda epoki. Bolesław Prus o wynalazkach, technice i nowoczesności. Przegląd. W: Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003.
 • Mickiewicz A., Romantyczność. W: Wiersze, tegoż, Warszawa 1998.
 • Olszewski M., #Upał, Kraków 2017.
 • Orzechowski H., Śmierć człowieka pracy, „Newsweek. Tajemnice Przyszłości” 2019, nr 1.
 • Piechota D., Kultura wiktoriańska w lustrze Harry’ego Pottera. W: Między utopią a melancholią. W kręgu nowoczesnej i ponowoczesnej literatury fantastycznej, tegoż, Lublin 2015.
 • Pietruszczak B., Sparowani na Krzesiwie, „Polityka” 2014, nr 25(2963).
 • Rusek I.E., Poznaj samego siebie. O „Fachowcu” Wacława Berenta, Warszawa 2014.
 • Szamałek J., Cokolwiek wybierzesz, Warszawa 2019.
 • Trześniewska A., Na tropie polskiego thrillera medycznego w powieściach początku XXI wieku, „Tematy i Konteksty” 2018, nr 8(13).
 • Varga K., Manuskrypt Wojnicza. W: Egzorcyzmy księdza Wojciecha, tegoż, Warszawa 2017.
 • Żurawiecki B., Ja, czyli 66 moich miłości, Warszawa 2007.
 • https://newsroom17.journalists.org/2017/10/07/the-future-is-in-our-hands-webb-says-at-10th-anniversary-tech-talk/ [dostęp 18.02.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63967a44-9c98-4330-81e7-d5f468340a9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.