PL EN


2013 | 1(80) | 13-29
Article title

Początki, rozwój i aktualny stan pedagogiki pracy w Polsce Cz. II. Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki pracy

Content
Title variants
EN
The origins, development and current state of work pedagogy in Poland Part. II. Theoretical and methodological basis of work pedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The second part of the article describes the theoretical and methodological basis of work pedagogy. The author presented the contribution of the Institute for Vocational Educa-tion into the development of basis of work pedagogy. The significant role has been also played by cyclic seminars All-Poland Seminar of Work Pedagogy, which were a scien-tific school of prof. Tadeusz Nowacki and people from his close circle: Z. Wiatrowskiego, S. Kaczora, K. Czarneckiego in 70s and 80s. The circle of work pedagogy’s authors was extended in 90s by the following professors: Stefan Kwiat-kowski, W. Furmanek, R. Parzęcki, K. Uździcki, E. Malewska, A. Bogaj, J. Niemiec. The author of the article has presented the conferences, scientific seminars and signifi-cant scientific achievements of work pedagogy’s authors. The article includes also the lists of conferences, seminars, publications significant for the development of theoretical and methodological basis of work pedagogy.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek
References
 • Gerlach R. (2010), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, UKW, Bydgoszcz.
 • Jeruszka U. (2002), Pomiar wyników a jakość kształcenia zawodowego, WSP TWP, Warszawa.
 • Kwiatkowski S.M. (2010), Z historii pedagogiki pracy, [w:] Pedagogika pracy – w perspektywie dyskursu o przyszłości, pod red. R. Gerlacha, Bydgoszcz.
 • Kwiatkowski S.M., (2005), Z historii pedagogiki pracy, Przegląd Historyczno-Oświatowy, nr 3–4
 • Nowacki T.W. (2008), Praca ludzka – analiza pojęcia. ITeE – PIB, Radom.
 • Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, Warszawa.
 • Wiatrowski Z. (1976), Kryteria wyodrębniania i samodzielności dyscyplin naukowych, [w:] Szkoła – Zawód – Praca. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Pracy – Złotów 1975, IKZ, Warszawa.
 • Wiatrowski Z. (1994), Podstawy pedagogiki pracy, WSP, Bydgoszcz.
 • Wiatrowski Z. (2002) Początki i rozwój pedagogiki pracy, [w:] „Pedagogika Pracy”, nr 41.
 • Wiatrowski Z., Nowacki T. (1995), Pedagogika pracy na przełomie wieków XX i XXI, t. 18, „Rocznik Pedagogiczny”, PAN KNP.
 • Wołk Z. (2011), Aparat pojęciowy pedagogiki pracy. Niejednoznaczność i trudności definicyjne, „Szkoła – Zawód – Praca” nr 2, UKW, Bydgoszcz.
 • Wołk Z. (2011), Aparat pojęciowy pedagogiki pracy. Niejednoznaczność i trudności definicyjne. Szkoła – Zawód – Praca.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-639c3a51-3656-4864-a633-1a27a33d6862
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.