PL EN


2017 | 16 | 3 | 47-56
Article title

Udział przedstawicieli mniejszości niemieckiej w igrzyskach olimpijskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

Authors
Content
Title variants
EN
The Participation of Representatives of the German Minority in the Olympic Games during the Second Polish Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia sylwetki dziesięciu olimpijczyków, przedstawicieli mniejszości niemieckiej z czasów Drugiej Rzeczypospolitej, którzy reprezentowali Polskę na igrzyskach letnich w Paryżu w 1924 roku, w Amsterdamie w 1928 roku i w Berlinie w 1936 roku oraz na igrzyskach zimowych w 1936 roku w Garmisch-Partenkirchen. Obok prezentacji osiągnięć sportowców, celem artykułu była próba scharakteryzowania relacji ruchu sportowego mniejszości niemieckiej w Drugiej Rzeczypospolitej i przedstawionych olimpijczyków z ówczesną Polską. Ruch sportowy jako ważny element pracy narodowościowej Niemców na obczyźnie nie pozostawał wolny od wątków politycznych. Mimo to jednak, jak wskazują przedstawione w artykule przykłady, możliwa była sportowa współpraca polsko-niemiecka w duchu olimpizmu pod flagą państwa polskiego.
EN
The article The Participation of Representatives of the German Minority in the Olympic Games during the Second Polish Republic presents ten Olympians – representatives of German minority at the time of the Second Polish Republic, who took part in the Olympic Games. They competed at the 1924 Summer Olympics in Paris, 1928 Summer Olympics in Amsterdam, 1936 Summer Olympics in Berlin and at the 1936 Winter Olympics in Garmisch-Partenkirchen. The second part of the article presents a relationship of sports movement of German minority and these Olympians to their settlement land. The sports movement as an important element of activities to care about the German national consciousness on foreign lands was not free from political influence. Nevertheless, as examples in the article show, the Polish-German cooperate on the sports field in a harmony with philosophy of Olympism under the flag of Poland was possible.
Contributors
 • AWF im E. Piaseckiego w Poznaniu
References
 • Gębołyś Z., Źródła do dziejów kultury fizycznej mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej w latach 1918–1939 w zbiorach Archiwum Federalnego w Berlinie, [w:] T. Jurek (red.), Z dziejów kultury fizycznej mniejszości narodowych w Polsce w XX wieku, Gorzów Wlkp. 2007, s. 23–34.
 • Jurek T., Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939, Gorzów Wlkp. – Poznań 2002.
 • Jurek T., Prowincja czy mała ojczyzna? Z dziejów turystyki wśród Niemców w Polsce do 1939 roku, [w:] J. Chełmecki (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach, t. 2, Warszawa 2008, s. 43–47.
 • Kacprzak P., Niemiecka mniejszość narodowa w Polsce w latach 1919–1939, „Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” 2007, nr 3, s. 145–158.
 • Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1919–1932, Poznań 1975.
 • Lipoński W., Historia sportu: na tle rozwoju kultury fizycznej, Warszawa 2012.
 • Lipoński W., Polacy na Olimpiadach, Poznań [b.r.w.].
 • Miller D., Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894–2008, Poznań 2008.
 • Owsiański J., Siwiński T., Historia futbolu wielkopolskiego, Poznań 2013.
 • Smolorz D. i in., Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej – wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku, Gliwice – Opole 2006.
 • Szujecki K., Życie sportowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012.
 • Tuszyński B., Złota księga kolarstwa polskiego, Warszawa 1955.
 • Wryk R., Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2015.
 • Wryk R., Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, Poznań 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63a32a1d-950b-4108-8c8c-0fa16575f243
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.