PL EN


2015 | 14 | 349-366
Article title

Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu "Lutnia po Bekwarku" Jana Lechonia

Content
Title variants
EN
The syntactic means in the creation of the world presented in poems from the volume "Lutnia po Bekwarku" by Jan Lechoń
Languages of publication
PL
Abstracts
The personal and impersonal forms of verbs (in various grammatical modes and times) designate different plans for poetic expression: in the first person (I, we), in the second person (You) and in the third person (he/she/it, they). However, it is also possible that the determinant of any of these plans is not the form of any verb, but some other component of the sentence. The purpose of the analysis of poetic texts from "Lutnia po Bekwarku" by Jan Lechoń (London 1942) is an attempt to answer the questions: What personal forms of verbs the poet used and how he expressed the forms in the text of poems? What types of predicates these forms constitute? Is the grammatical category of persons expressed in their morphology (grammatical person) is identical to the semantic category of persons (semantic person)? What are other means of expressing of the semantic person?
Year
Volume
14
Pages
349-366
Physical description
oryginalny artykuł
Contributors
References
 • Dyszak A.S., Językowe wykładniki barw w międzywojennych poezjach Jana Lechonia, „Studia Językoznawcze” XIII, 2014.
 • Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994.
 • Gajda S., „Stylistyka polska” i stylistyka w Polsce, w: H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 2001.
 • Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, w: tegoż, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1989.
 • Jakobson R., Poezja gramatyki i gramatyka poezji, w: tegoż, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1989.
 • Jodłowski S., Podstawy polskiej składni, Warszawa 1977.
 • Klemensiewicz Z., Problematyka składniowej interpretacji stylu, w: tegoż, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa 1961.
 • Lechoń J., Poezje, oprac. Roman Loth, Wrocław 1995.
 • Otfinowski A., Czasowniki operatorowe, Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne 28. Filologia Polska11, Bydgoszcz 1992.
 • Rittel T., Kategoria osoby w polskim zdaniu, Warszawa–Kraków 1985.
 • Skubalanka T., Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego, Lublin 2000.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski. Przedruk elektroniczny: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 • Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=234&from=publication
 • Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisza, wersja 3.0 CD ROM, Warszawa 2008.
 • Wilkoń A., Funkcje kategorii gramatycznych w tekstach literackich, cz. 1. Kategoria osoby, w: Język artystyczny, t. 4., Katowice 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1730-4180
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63aa239f-2fe7-4d87-844d-30fdc5ea49eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.