PL EN


2017 | 20 | 3(76) | 108-116
Article title

Walne zgromadzenie spółdzielni w prawie niemieckim

Title variants
EN
Cooperative Annual General Meeting (AGM) in German law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule w pierwszej kolejności omówiony został tryb zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni. Następnie przedstawione zostały kompetencje tego organu. W dalszej części tekstu zaprezentowano tryb obradowania i podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie, a także problem nieważności i zaskarżalności uchwał. Ostatnia część tekstu poświęcona jest protokołowi z obrad tytułowego organu.
EN
The first issue the article focuses on is the mode of the cooperative AGM convening. Then, it sets out the competencies of the gathering in question. The further parts of the paper discuss the mode of proceeding during the meeting and taking resolutions by the AGM, as well as the problems of invalidity of a resolution and appeal against it. The final part of the paper deals with the AGM minutes.
Year
Volume
20
Issue
Pages
108-116
Physical description
Dates
published
2017-11
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Prawa, ul. Bolesława Chrobrego 31, 26-600 Radom, Poland, paluch266@wp.pl
References
 • Beuthien V., Wie demokratisch sind die Wahlen zur Vertreterversammlung einer Genossenschaft?, „Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht” 2013, H. 23.
 • Cario D., [w:] Kommentar § 38 GenG, Hrsg. J. Lang, L. Weidmüller, Genossenschaftsgesetz (Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften). Mit Erläuterungen zum Umwandlungsgesetz. Kommentar, 36 Auflage, Berlin 2008.
 • Cario D., [w:] Kommentar § 47 GenG, Hrsg. J. Lang, L. Weidmüller, Genossenschaftsgesetz (Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften). Mit Erläuterungen zum Umwandlungsgesetz. Kommentar, 36 Auflage, Berlin 2008.
 • Fandrich A., [w:] Kommentar § 43 GenG, P. Pöhlmann, A. Fandrich, J. Bloehs, Genossenschaftsgesetz. Gesetz betreffend die Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften nebst umwandlungsrechtlichen Vorschriften für Genossenschaften, München 2012.
 • Fandrich A., [w:] Kommentar § 44 GenG, P. Pöhlmann, A. Fandrich, J. Bloehs, Genossenschaftsgesetz.Gesetz betreffend die Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften nebst umwandlungsrechtlichen Vorschriften für Genossenschaften, München 2012.
 • Fandrich A., [w:] Kommentar § 46 GenG, P. Pöhlmann, A. Fandrich, J. Bloehs, Genossenschaftsgesetz. Gesetz betreffend die Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften nebst umwandlungsrechtlichen Vorschriften für Genossenschaften, München 2012.
 • Gaßner M., Bonmann I., Zur Strafbarkeit wegen unterlassener Beitragssatzerhöhung nach § 266 StGB, „Neue Zeitschrift für Sozialrecht” 2009, H. 15.
 • Geibel S.J., [w:] Gesellschaftsrecht. Kommentar, Hrsg. M. Henssler, L. Strohn, 3. Auflage, München 2016, § 43, Rn. 1, https://beck-online.beck.de.
 • Geibel S.J., [w:] Gesellschaftsrecht. Kommentar, Hrsg. M. Henssler, L. Strohn, 3. Auflage, München 2016, § 45, Rn. 1, https://beck-online.beck.de.
 • Geibel S.J., [w:] Gesellschaftsrecht. Kommentar, Hrsg. M. Henssler, L. Strohn, 3. Auflage, München 2016, § 46, Rn. 1, https://beck-online.beck.de.
 • Geibel S.J., [w:] Gesellschaftsrecht. Kommentar, Hrsg. M. Henssler, L. Strohn, 3. Auflage, München 2016,§ 47, Rn. 6, https://beck-online.beck.de.
 • Glenk H., Genossenschaftsrecht. Auflage 2, München 2013.
 • Heutz S., Zuständigkeit zur Festsetzung der Vorstandsvergütung in der Genossenschaft, „Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht” 2013, H. 16.
 • Herzberg A., Mögliche Probleme der Beteiligung von Genossenschaften an Tochtergesellschaften und anderen Unternehmen, „Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht” 2014, H. 13.
 • Hirte H., Das neue Genossenschaftsrecht (Teil I), „Deutsches Steuerrecht” 2007, H. 48.
 • Keßler J., [w:] Berliner Kommentar zum Genossenschaftsgesetz, Hrsg. K.P. Hillebrand, J. Keßler, Auflage 1, Hanburg 2000.
 • Klose H., Zusatzgrundkapital für eingetragene Genossenschaften. Neue Wege zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung eingetragener Genossenschaften, „Marburger Schriften zum Genossenschaftswesen” Bd. 90, Göttingen 1998.
 • Münkner H.H., Germany, [w:] International Handbook of Cooperative Law, Editors. D. Cracogna, A. Fici, H. Henrÿ, Berlin-Beidelberg 2013.
 • Suchoń A., Spółdzielczość rolnicza w Niemczech, „Przegląd Prawa Rolnego” 2010, nr 1.
 • Suchoń A., Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, Poznań 2016.
 • Stappel M., Die deutschen Genossenschaften 2013. Die Bedeutung demografischer Entwicklungen für den ländlichen Raum und die Genossenschaften, Wiesbaden 2013.
 • Stappel M., Die deutschen Genossenschaften 2016. Entwicklungen – Meinungen – Zahlen. Digitalisierung – Herausforderung und Chancen für Genossenschaften, Wiesbaden 2016.
 • Wittemberg T., Willensbildung der Mitglieder und Corporate Governance im neuen Genossenschaftsrecht, Berlin 2013.
 • Zbiegień-Turzańska A., Sankcje walnych uchwał zgromadzeń spółek
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63c01a55-b4c1-4826-b1ad-342db93eeb4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.