PL EN


1999 | 2 | 45-51
Article title

Rola pośredników w procesie sprzedaży usług ubezpieczeniowych

Authors
Content
Title variants
EN
The role of intermediaries in the process of insurance service sales
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące roli pośredników w procesie sprzedaży ubezpieczeń. Kwestia pośrednictwa w działalności ubezpieczeniowej została uregulowana w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku. W ustawie tej dopuszczono do działalności trzy grupy pośredników: agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych. Autorka charakteryzuje ww. grupy pośredników.
EN
The paper presents a role of intermediaries in the sales process of insurance services. The influence of intermediaries activities on a proper functioning of the insurance companies is highlighted as well as their perception among the customers what simultaneously is a level of trust in the insurance companies. The author develops the problem of significance of ethical rules that should be followed by intermediaries (agents, brokers) in concluding insurance contracts. Ethical rules matter not only in relation with customer of the insurance company in which interest the intermediary acts but they should also be taken into account in relation towards other insurance companies.
Year
Issue
2
Pages
45-51
Physical description
Dates
published
1999
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Rynek 9, 33-100 Tarnów
References
 • Auriga-Borówko A. , Buczyński W., Agent ubezpieczeniowy jako ogniwo systemu sprzedaży ubezpieczeń na życie [w:] Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, pod red. J. Garczarczyka, Poznań 1997.
 • Kodeks Morski — Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r., tekst jednolity Dz. U. z 1986 r., nr 22, poz. 112 z późn. zm.
 • Kowalewski E., Makler ubezpieczeniowy — broker. Zakładanie firmy, przepisy, działalność, Bydgoszcz 1991.
 • Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Bydgoszcz 1992.
 • Nowatorska-Romaniak B., Marketing usług ubezpieczeniowych, Warszawa 1996.
 • Rodek K., Visan J., Marketing ubezpieczeń na życie, Warszawa 1996.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 24 października 1934 r., Dz.U. nr 96, poz. 864.
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, pod red. A. Wąsiewicza, Bydgoszcz 1997.
 • Ustawa o ubezpieczeniach państwowych z 1952 r., Dz.U. nr 20, poz. 130.
 • Ustawa o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych z 1958 r., Dz.U. nr 72, poz. 357.
 • Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych z dnia 17 maja 1989 r., Dz.U. nr 30, poz. 160.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r., tekst jednolity Dz.U. nr 11, poz. 62 z późn. zm.
 • Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 8 czerwca 1995 r., Dz.U. nr 96, poz. 478.
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie wymogów, jakie muszą spełniać osoby fizyczne i prawne ubiegające się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, trybu wydawania tych zezwoleń oraz dopuszczalnego zakresu działalności brokerskiej, M.P. nr 47, poz. 355.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63c1c54c-bc0d-48fe-8530-236641ae024f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.