PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 527-536
Article title

Archiwalne kartograficzne i fotograficzne polonika w zbiorach Biblioteki Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Wisconsin w Milwaukee

Content
Title variants
EN
Cartographic and photographic Polonica at the University Wisconsin – Milwaukee Library
Languages of publication
PL EN DE RU
Abstracts
PL
W artykule omawiam pięć kolekcji ze zbiorów Biblioteki Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Wisconsin w Milwaukee, a mianowicie: materiały dotyczące konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., mapy Polski z lat 1508-1772, zdjęcia Louise Arner Boyd z Kresów w 1934 r., fotografie Harrisona Formana przedstawiające atak Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz zdjęcia Romana Kwaśniewskiego, dokumentujące życie Polonii w Milwaukee w latach 1911-1947. Głównym tematem artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywa Biblioteka Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego w przechowywaniu i upowszechnianiu geograficznych i historycznych dokumentów, szczególnie tych z Polski (lub jej dotyczących). Drugim podstawowym wątkiem opracowania jest omówienie wczesnych map Polski i ich znaczenia w historii europejskiej kartografii.
EN
I present five collections housed in the American Geographical Society Library and the Archives of the Golda Meir Library at the University of Wisconsin – Milwaukee: archival materials pertaining to the Paris Peace Conference in 1919, early maps of Poland (1508-1772), photographs taken by Louise Arner Boyd in Kresy (Borderlands) in 1934, photographs by Harrison Forman from Warsaw in 1939, and photographs by Roman Kwaśniewski, documenting the life of Milwaukee Polonia between 1911 and 1947. This study documents the role of the American Geographical Society Library in preservation and propagation of historical and geographical documents, particularly those from Poland. It also identifies the early maps of Poland and points out their significance in the history of European cartography.
Contributors
 • Wydział Języków Obcych i Literatury Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee (Department of Foreign Languages and Literature, University of Wisconsin-Milwaukee) , mikos@uwm.edu
References
 • Bowman I., The New World Problems in Political Geography. Illustrated with 215 maps and 65 engravings from photographs, Yonkers-on-Hudson’ New York1921.
 • Floto I., Colonel House in Paris. A Study of American Policy at the Paris Peace Conference 1919, Copenhagen1973.
 • Gelfand L.E., The Inquiry. American Preparation for Peace, 1917-1919, New Haven; London1963.
 • Gerson L.L., Woodrow Wilson and the Rebirth of Poland 1914-1920, New Haven1953.
 • Edward M. House and Charles Seymour (red.). What Really Happened in Paris. The Story of the Peace Conference, 1918-1919. New York 1921.
 • Jeane M. Knapp, “The First Ten Years in Milwaukee: A Photo Essay. Current Geographical Publications, Vol. 51, 11, December 1988, ss. 43-83.
 • Paul Latawski (red.), The Reconstruction of Poland, 1914-1923. London 1992.
 • Martin G.J., The Life and Thought of Isaiah Bowman, Hamden 1980.
 • William C. Roselle, “The American Geographical Society Collection in Milwaukee: The First Ten Years”, Current Geographical Publications, Vol. 51, 11, December 1988, 9-13.
 • Shotwell J.T., At the Paris Peace Conference, New York 1937.
 • Wright J.K., Geography in the Making. The American Geographical Society 1851-1951. New York 1952.
 • The American Geographical Society of New York Archives, Box 42, Folder 2, The Work of the American Geographical Society in Preparation for the Peace Conference. New York, December 4, 1918, 4 s.
 • Buczek K., Dzieje kartografii polskiej od XV wieku do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Wrocław 1963.
 • Mikoś M.J., Early Maps of Poland (1508-1772) in the American Geographical Society Collection. Milwaukee 1982.
 • Mikoś M.J., Joachim Lelewel: Polish Scholar and Map Collector, „Map Collector” 1984, 26, s. 20-24.
 • Mikoś M.J., Polska na mapie świata Giovanniego Leardo, „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, t. 17, nr 1, s. 18-23.
 • Mikoś M.J., Lelewel Joachim [in:] Lexikon zur Geschichte der Kartographie, ed. by I. Kretechmer et al, Wien 1986, s. 445-446.
 • Mikoś M.J., Monarchs and Magnates: Maps of Poland in the Sixteenth and Eighteenth Centuries, [w:] Monarchs Ministers and Maps: The Emergence of Cartography as a Tool of Government in Early Modern Europe, ed. by D. Buisseret, Chicago; London1992, s. 168-181.
 • Louise A. Boyd Collection, [online] <http://uwm.edu/libraries/agsl/louise-a-boyd-collection/> [dostęp 17.06.2017]. Boyd L. A., Polish Countrysides. New York1937.
 • Boyd L. A., The Marshes of Pińsk, „The Geographical Review” 1936, Vol. 27, s. 376-395.
 • Gibson Mikoś S., Polish Countrysides. The Photographs of Louise Arner Boyd, Milwaukee 1984.
 • Wieś polska roku 1934 w fotografii Louise Arner Boyd ze zbiorów American Geographical Society, red. U. Czartoryska, Łódź 1987.
 • Louise Arner Boyd. Kresy: fotografie z 1934 roku. red. i wstęp S. Gibson Mikoś, Kraków 1991.
 • Harrison Forman Collection, [online] <http http://uwm.edu/libraries/agsl/harrison-forman-collection/> [dostęp 17.06.2017].
 • Nazi Invasion of Poland in 1939, [online] <http://collections.lib.uwm.edu/cdm/landingpage/collection/pol/> [dostęp 17.06.2017].
 • Maass C.T., Illuminating the Particular: Photographs of Milwaukee’s Polish South Side, Madison 2003.
 • Gibson Mikoś S., Poles in Wisconsin, Madison 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63da93b5-ed5e-46ef-aeb5-1ed2dd7a5b0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.