PL EN


Journal
2014 | 10 | 2 | 183-190
Article title

THE USE OF OXYGEN INDICATORS - ELEMENTS OF INTELLIGENT PACKAGING FOR MONITORING OF FOOD QUALITY

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKÓW TLENU - ELEMENTÓW OPAKOWAŃ INTELIGENTNYCH DO MONITOROWANIA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Producers and researchers are looking at not only the methods of protection against ingress of oxygen into the package, but also want to provide consumers with guarantees of quality food they buy. Therefore, large-scale studies are conducted and implementation of intelligent packaging. The operation of these packages is the use of interactive, the most colorful indicators to assess the quality of the packaged product. Methods: This article describes intelligent packaging technologies and presents research for different types of oxygen indicators. Results and conclusion: Indicators for the detection of oxygen allows the consumer to provide some information on the suitability of the product for consumption. Apart from that, they are a simple tool that allows you to reduce the costs associated with loss replacement, repair damaged products or their disposal. Construction of indicator contained in the package is related to the specific product and factor to be controlled.
PL
Wstęp: Producenci i naukowcy zwracają uwagę nie tylko na zabezpieczeniem opakowania przed wnikaniem tlenu, ale również na zapewnieniu konsumentom odpowiedniej jakości żywności. W związku z tym na dużą skalę prowadzone są badania i wdrażanie opakowań inteligentnych. Działanie opakowań inteligentnych opiera sie na zastosowaniu interaktywnych wskaźników, które poprzez zmianę barwy pozwalają ocenić jakość zapakowanego produktu Metody: W artykule opisano inteligentne technologie pakowania żywności oraz przedstawiono badania nad różnego rodzaju wskaźnikami tlenu. Wyniki i podsumowanie: Wskaźniki do wykrywania obecności tlenu dają konsumentowi informację o przydatności produktu do spożycia. Poza tym, są prostym narzędziem, które pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z wycofywaniem przeterminowanych produktów. Budowa wskaźnika umieszczanego w opakowaniu jest związana z konkretnym produktem i kontrolowanym parametrem.
Journal
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
183-190
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63e25f34-2baf-42d2-9d9f-acec7b6d1e19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.