PL EN


2016 | 15 | 40-50
Article title

Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w Dziennikach Marii Dąbrowskiej

Content
Title variants
EN
Between word, image and music, or about the integration of arts in the Diaries of Maria Dąbrowska
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawą rozważań jest materiał językowy zaczerpnięty z Dzienników Marii Dąbrowskiej, zawierający wypowiedzi pisarki o jej wrażliwości na muzykę i sztuki plastyczne oraz przykłady świadczące o wpływie tych sztuk na sposób kształtowania wypowiedzi literackiej. Analiza materiału ujawniła, że kształt językowy Dzienników ilustruje wpływ znajomości dzieł malarskich na technikę obrazowania; w mniejszym zakresie pokazuje inspiracje muzyczne.
EN
The analysis has been based on the linguistic material taken from the Diaries of Maria Dąbrowska containing statements of the writer about her sensitivity to music and the fine arts, and examples testifying the influence of those arts on the way the writer shaped her literary expression. The analysis has revealed that the linguistic form of the Diaries illustrates the influence of Dąbrowska’s familiarisation with some paintings on her technique of depiction; to a lesser degree it reveals her inspiration caused by music.
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
References
  • Dąbrowska M., Dzienniki 1914–1965. Pierwsze pełne wydanie w 13 tomach (bez opracowania edytorskiego), pod kierunkiem T. Drewnowskiego. Wprowadzenie T. Drewnowski, red. W. Starska-Żakowska, Warszawa 2009 (wersja elektroniczna).
  • Korespondencja sztuk, w: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988.
  • Winczek-Langier C., Świat muzyki i plastyki w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej, Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Filologia Polska – Historia i Teoria Literatury 1994, z. IV, s. 99–108.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1730-4180
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63e2ee0d-76a4-44f9-9312-5dacc7e4f391
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.