PL EN


2018 | 13 | 1 | 45-56
Article title

Fuel Poverty – A New Challenge for Social Policy?

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents a multi-faceted problem of energy or fuel poverty. This issue is still poorly recognised in Poland, although it is estimated to affect at least 17% of the Polish population, who find it difficult to maintain a comfortable temperature at home or to pay bills for heating their households. Besides the thermo-modernisation of residential buildings and the promotion of appropriate attitudes to energy consumption, another approach to combating energy poverty involves economic support in the form of energy allowances awarded to households identified as “vulnerable energy consumers”. This paper presents the extent of support given to households in Olsztyn in 2014-2015.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
45-56
Physical description
Dates
published
2018-02-12
Contributors
References
 • Dąbrowska A., Stępniak A. 2014. Jak sobie radzić z ubóstwem energetycznym? Identyfikacja problemów i rekomendacje do podjęcia działań. www.chronmyklimat.pl (access: 20.11.2016).
 • Dziczek R. 2012. Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wyd. Lexis Nexix, Warszawa.
 • Figaszewska I. 2009. Ubóstwo energetyczne - co to jest? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 5: 1-2, www.cire.pl/pliki/2/UbostwoenergetyczneFig.pdf (access: 25.09.2017).
 • Fuel Poverty Action Guide 13th edition, National Energy Action, http://www.nea.org.uk/wp-con-tent/uploads/2015/11/Fuel-Povert-Action-Guide-13th-Edition.pdf (access: 15.11.2016).
 • Glerszewska R., Łopato J. 2009. Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne. In: Polityka społeczna. Ed. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Katolicka Nauka Społeczna, www.kns.gower.pl/dictionary/dictionary.htm (access: 25.09.2016).
 • Kurowski P. 2015. Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 r., http://www.ipiss.com. pl/ zaklady=minimum-egzystencji-2 pdf (access: 15.03.2015).
 • Liddell C., Morris c. 2010. Fuel poverty and human health: A review of the recent evidence. Energy Policy, 38(6): 2987-2997.
 • Manjura-Niśkiewicz G. 2011. Dodatki mieszkaniowe w praktyce. Wyd. Gaskor, Wrocław.
 • Miazga A., Owczarek D. 2015. Dom zimny, dom ciemny - czyli ubóstwo energetyczne w Polsce. Instytut Badań Strukturalnych, IBS Working Paper, 16: 2-22.
 • Owczarek D., Miazga A. 2015. Ubóstwo energetyczne w Polsce - definicja i charakterystyka społeczna grupy. http://www.chronmyklimat.pl/biblioteka/ksiazkiraporty/ubostwoenergetyczne--definicja-i-charakterystyka-spoleczna-grupy (access: 15.11.2016).
 • Pye S., Dobbins A. 2015. Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU: analysis of policies and measures. Insight_E Policy Report, May.
 • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2015 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok. 2016. https:// mopsolsztyn.bip.gov.pl/sprawozdania-strategie-projekty-programy/sprawozdanie-z-dzialalno-sci-mops-za-2015-r.html (access: 15.12.2016).
 • Stępniak A., Tomaszewska A. 2013. Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna. Analiza problemu i rekomendacje. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko-perspektywa do2020 r. 2015. www.me.gov.pl/ Energetyka/Strategia+Bezpieczenstwo+Energetyczne+i+Srodowisko (access: 20.11.2016).
 • Szpor A. 2016. Ubóstwo energetyczne w Polsce-temat zastępczy czy realny problem? IBS Policy Paper, 6: 4-11.
 • Szpor A., LIS M. 2016. Ograniczanie ubóstwa energetycznego w Polsce-od teorii do praktyki. IBS Policy Paper, 6: 8.
 • Węglarz A., Kubalski G., Owczarek D. 2014. Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego w Polsce. Instytut na Rzecz Ekorozwoju. ineisd.org.pl/theme/UploadFiles/File/publikacje/broszury/broszura_ine__ubostwo_www.pdf, p. 9 (access: 5.01.2017).
 • Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). 2016. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. https://stat.gov.pl/obszary-tema-tyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc- spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w--2015-r-,14,3.html (access: 15.12.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63e55299-c6fd-4a9b-b433-68100c590084
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.