Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 76/1 | 9-16

Article title

The Evolution of a Concept from ‘Glaucoma’ to ‘Cataract’ at the French Royal Academy of Sciences (1705–1708)

Content

Title variants

PL
Od jaskry do zaćmy — ewolucja poglądów członków Francuskiej Królewskiej Akademii Nauk (1705–1708)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
From 1705 to 1708 the French Royal Academy of Sciences studied the question of the origin of the blindness by a glaucomatous crystalline lens or by an opaque membrane. The analysis of the proceeding registers of the Academy permit to understand the evolution towards the revision of the century-olds concepts concerning the anatomical position and nature of cataract, the vocabulary and the concept of cataract surgery by couching.
PL
W latach 1705–1708 Francuska Królewska Akademia Nauk zajmowała się zagadnieniem pochodzenia utraty widzenia w przypadku jaskrowych zmian soczewki oraz obecności nieprzejrzystej błony. Analiza archiwów tej instytucji pozwala zrozumieć ewolucję poglądów na temat patogenezy zaćmy obejmującą położenie anatomiczne i naturę zaćmy, terminologię oraz zasady operacji zepchnięcia zaćmy do komory ciała szklistego.

Year

Volume

Pages

9-16

Physical description

Contributors

  • MD, PhD, Strasbourg, France

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6404f6e0-a39a-4de9-9e55-5479f2c32108
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.