PL EN


2018 | 66 | 7: Słowianoznawstwo | 7-14
Article title

Свобода і страждання (постаті Прометея й Ісуса Христа в рецепції Лесі Українки)

Authors
Title variants
EN
Freedom and Suffering (Prometheus and Jesus Christ in Lesya Ukrayinka’s Reseption)
PL
Wolność i Cierpienie. Prometeusz i Jezus Chrystus w odbiorze Łesi Ukrainki
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
In the perception of Lesya Ukrainka, the figures of Prometheus and Jesus Christ are embodied in two models of freedom through suffering, representing different vectors of human culture and consciousness and psycho-behavioral personality types. The writer transfers the notion of freedom from sphere of morality (the motive of challenging God) to existential sphere (the motive of equality with God), and this change of emphases correlates in her work with the neo-romantic ideal of ‘sovereign’ personality.
PL
Według Łesi Ukrainki postaci Prometeusza i Jezusa Chrystusa uosabiają dwa modele wolności-poprzez-cierpienie, które reprezentują różne kierunki kultury i świadomości ludzkiej oraz inne typy osobowości psycho-behavioralnej. Pisarka przenosi pojęcia wolności ze sfery moralności (motyw zmagania się z Bogiem) do sfery egzystencjalnej (motyw zrównania się z Bogiem) i ta zmiana akcentów koresponduje w jej utworach z neoromantycznym ideałem niezawisłej osobowości.
References
  • Гадамер Г.-Г., Прометей и трагедия культуры, [в:] той самий, Актуальность прекрасного, Москва: Искусство 1991, с. 242- 255.
  • Скупейко Л., Феномен Юди в інтерпретації Лесі Українки, [в:] той самий Апологія особистості (статті про Лесю Українку), Київ: Фенікс 2015, с. 168-178.
  • Українка Леся, Зібрання творів: у 12-ти томах, т. 1, Київ: Наукова думка 1975 [Ukrayinka Lesya, Zibrannya tvoriv u dvanadtsyaty tomakh, t. I, Kyyiv: Naukova dumka 1975].
  • Українка Леся, Зібрання творів: у 12-ти томах, т. 3, Київ: Наукова думка 1976 [Ukrayinka Lesya, Zibrannya tvoriv: u 12-y tomakh, t. III, Kyyiv: Naukova dumka 1976].
  • Українка Леся, Зібрання творів: у 12-ти томах, т. 4, Київ 1976 [Ukrayinka Lesya, Zibrannya tvoriv u dvanadtsyaty tomakh, t. IV, Kyyiv 1976].
  • Українка Леся, Зібрання творів: у 12-ти томах, т. 5, Київ: Наукова думка 1976 [Ukrayinka Lesya, Zibrannya tvoriv u dvanadtsyaty tomakh, t. V, Kyyiv 1976]
  • Українка Леся, Зібрання творів: у 12-ти томах, т. 8, Київ: Наукова думка 1977 [Ukrayinka Lesya, Zibrannya tvoriv u dvanadtsyaty tomakh, t. VIII, Kyyiv: Naukova dumka 1977].
  • Українка Леся, Зібрання творів: у 12-ти томах, т. 12, Київ: Наукова думка 1979 [Ukrayinka Lesya, Zibrannya tvoriv u dvanadtsyaty tomakh, t. XII, Kyyiv 1979].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-640ae021-c746-4738-9a41-c96f495109f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.