PL EN


2018 | 17 | 103-140
Article title

Materiały z epoki kamienia z Ostrowa Lednickiego i jego najbliższej okolicy

Content
Title variants
EN
Materials from the Stone Age From Ostrów Lednicki and its immediate surroundings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The aim of this article is to analyze several hundred primeval artifacts (329 flints, 3 stone tools and 9 pieces of Neolithic pottery), which were found during excavations on Ostrów Lednicki and the burial ground in Dziekanowice. The above mentioned artifacts were found on a secondary deposit, in early medieval layers or in objects, and in a primaeval layer, which was detected in the immediate vicinity of Lednica Palatium. This significantly influences the interpretation options and only allows chronological and taxonomic classification of the artifacts with characteristic technological and typological features. 4 flint artifacts were connected with the Late Paleolithic stage of penetration of Ostrów Lednicki and its immediate surroundings, i.e. a part of a massive endscraper, a tanged point, a part of a shaft of a tanged point and of a backed piece. Because of the presence of tanged points, it is highly probable that the analyzed collection can be connected with flint manufacturing of the Świderska culture community. Ostrów Lednicki and its surroundings were also penetrated by Holocene hunter-gatherers, which is indicated by the presence of 14 Mesolithic flint artifacts. In the majority of cases they were cores, often microlithic, highly exploited. There were also single tools, such as a slender backed piece and two scrapers. Three stone artifacts can be clearly connected with the Neolithic — two hatchets made from fine-crystalline sandstone and a quartzitic broadax as well as several pieces of pottery. In the case of the pottery, 5 pieces should be connected with the presence of the Late Band Pottery Culture on Ostrów Lednicki, while 4 with the Funnel Beaker Culture communities. The remaining flint artifacts can only be generally associated with the Stone Age.
Year
Volume
17
Pages
103-140
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Polska Akademia Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
References
 • Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach, Poznań.
 • Czerniak L., Kośko A. 1981. Zagadnienie efektywności poznawczej analizy chronologicznej ceramiki na podstawie cech technologicznych, AP, t. XXV, z. 2, s. 247–281.
 • Domańska L., Kabaciński J. 2000. Krzemieniarstwo społeczności późnoneolitycznych [w:] Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, red. A. Kośko, t. III: Kujawy, cz. 4: Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900–1400/1300 przed Chr., Poznań, s. 379–392.
 • Fogel J. 1991. Pompeja polska. Z dziejów archeologii wielkopolskiej XIX wieku: działalność Albina hr. Węgierskiego i Zbigniewa hr. Węsierskiego-Kwileckiego, Poznań.
 • Górecki J. 2001. Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych pierwszej monarchii piastowskiej, BSL, t. VII, Poznań.
 • Górecki J. 2009. Archeologiczne badania Ostrowa Lednickiego i jego zaplecza w perspektywie 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. XL lat istnienia (1969–2009), BSL, t. XIV, seria A, t. 1, red. A.M. Wyrwa, Lednica, s. 93–110.
 • Jórdeczka M., Sobkowiak-Tabaka I., Mrozek-Wysocka M. 2008. Makrolityczne zabytki kamienne i krzemienne z okolic Sławna i Lednicy, SL, t. IX, s. 183–219.
 • Kabaciński J., Bobrowski P., Sobkowiak-Tabaka I. 2009. Cichmiana, stanowisko 2 (AUT 441) [w:] Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, t. I: Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, red. J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka, Poznań, s. 111–378.
 • Kobusiewicz M. 1970. Mezolit w środkowozachodniej Wielkopolsce, ŚW, t. 31, s. 1–101.
 • Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych, Poznań.
 • Kulczycka-Leciejewiczowa A., Majerowicz A., Prinke A., Skoczylas A., Wojciechowski W. 1996. Opis zabytków kamiennych. Propozycja standaryzacji, Warszawa.
 • Kurnatowska Z., Kurnatowski S. 1991. Zasiedlenie regionu Lednicy w pradziejach i średniowieczu w świetle dotychczasowych badań [w:] Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego, red. K. Tobolski, Poznań, s. 35–42.
 • Łastowiecki M. 2009. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prac konserwatorskich (zabezpieczenie fundamentu palatium i kaplicy przed wilgocią) na Ostrowie Lednickim [maszynopis w Archiwum MPPL].
 • Masojć M. 2010. Zabytki krzemienne ze stanowiska Pierzyska nr 2 (AZP 50-32/181; S5-9), gm. Łubowo, pow. gnieźnieński [maszynopis dostępny w Archiwum IAE PAN w Poznaniu].
 • Schild R. 1975. Późny paleolit [w:] Prahistoria ziem polskich. Paleolit i mezolit, red. W. Chmielewski, W. Hensel, t. I, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 159–335.
 • Schild R., Marczak M., Królik H. 1975. Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy stanowisk piaskowych, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Sobkowiak-Tabaka I. 2011. Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry, Poznań
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0860-7893
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-640f8092-8de3-4d3c-9fbf-20b6569532e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.