PL EN


2013 | 1 | 4 | 331-346
Article title

Strategie finansowania przedsiębiorstw w branżach kapitałochłonnych na przykładzie polskich i światowych przedsiębiorstw górniczych

Authors
Content
Title variants
EN
Strategies of financing enterprises in the capital-consuming industries on the basis of Polish and foreign mining enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Branża górnicza jest specyficzną, wysoce kapitałochłonną branżą o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. W ostatnich latach branża ta, uznawana za znajdującą się w fazie schyłkowej, przechodzi stopniowe odrodzenie za sprawą rosnących cen alternatywnych nośników energii elektrycznej, takich jak gaz ziemny czy ropa naftowa oraz w związku ze zdecydowanie niższym niż oczekiwano wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych w Europie i na świecie. Dlatego też finansowanie przedsiębiorstw górniczych to temat nadal ważny i aktualny. W polskich warunkach model funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych odbiega jeszcze od warunków typowych dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Polskie przedsiębiorstwa górnicze są w większości mocno zadłużone, charakteryzują się alarmującym poziomem wielu wskaźników finansowych. Przy czym Polska jest wiodącym producentem węgla kamiennego w Europie. W artykule dokonano próby identyfikacji strategii finansowych stosowanych w tych przedsiębiorstwach. Następnie skonfrontowano ją ze strategiami finansowania stosowanymi w światowym górnictwie. Celem badań była analiza porównawcza strategii finansowania działalności polskich i zagranicznych przedsiębiorstw górniczych. Celowi temu podporządkowano układ artykułu, w którym w pierwszej kolejności przedstawiono cechy podstawowych strategii finansowania działalności przedsiębiorstw z uwzględnieniem struktury kapitału oraz podstawowych wskaźników finansowych. Następnie przeprowadzono analizę strategii finansowania polskich i zagranicznych przedsiębiorstw górniczych z uwzględnieniem wybranych kryteriów oceny.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
331-346
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Instytut Ekonomii i Informatyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, aneta.michalak@polsl.pl
References
 • Bień W. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Gabrusiewicz W. (2005), Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Jerzemowska M. (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kołosowska B., Tokarski A. , Tokarski M., Chojnacka E. (2006), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Krzemińska D. (2000), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Nawrot W. (2007), Teorie finansowania firm i ich odniesienie do polskich przedsiębiorstw, „Ekonomista" nr 1.
 • Szyszko L. (2000) (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Tokarski A. (2006), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Turek M. (2011) (red.), Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, Wyd. GIG, Katowice.
 • Zadora H. (2004), Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6413ac17-8d60-4190-846c-d89136dbdd26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.