PL EN


2018 | 53 | 162-170
Article title

Trzecia platforma ICT w transformacji cyfrowej organizacji inteligentnych

Content
Title variants
EN
The third ICT-platform in digital transformation of intelligent organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwiązania ICT (Information and Communication Technology) stanowią podstawę nowoczesnych organizacji gospodarczych. W szczególności dotyczy to organizacji inteligentnych (OI), dla których zaawansowana infrastruktura teleinformatyczna jest warunkiem sine qua non sprawnego zarządzania wiedzą. Celem artykułu jest ukazanie roli nowoczesnych trendów technologii ICT określanych mianem SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), a stanowiących aktualnie kanon informatycznego wspomagania procesów zarządzania. Rozwiązania te pozwalają tworzyć nowe modele funkcjonowania organizacji na rynkach globalnych z wykorzystaniem strategicznych zasobów, jakimi jest wiedza wspomagana rozwiązaniami SMAC. Wywody zilustrowane zostały wynikami badań własnych autora przeprowadzonych w okresie 2014–2016 w wybranych przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego i odniesione do ogólnych tendencji rozwojowych w tym zakresie.
EN
SMAC (social, mobile, analytics and cloud) is the concept that four technologies are currently driving business innovation. SMAC creates an ecosystem that allows a business to improve its operations and get closer to the customer with minimal overhead and maximum reach. The proliferation of structured and unstructured data that is being created by mobile devices, sensors, social media, loyalty card programs and website browsing is creating new business models built upon customer- generated data. None of the four technologies can be an afterthought because it’s the synergy created by social, mobile, analytics and cloud working together that creates a competitive advantage. Social media has provided businesses with new ways to reach and interact with customers, while mobile technologies have changed the way people communicate, shop and work. Analytics allow businesses to understand how, when and where people consume certain goods and services and cloud computing provides a new way to access technology and the data a business needs to quickly respond to changing markets and solve business problems. While each of the four technologies can impact a business individually, their convergence is proving to be a disruptive force that is creating entirely new business models for service providers.
Year
Volume
53
Pages
162-170
Physical description
Contributors
References
 • Adamczewski P., 2015, Management of Information in Intelligent Organizations [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania. Tendencje w zachowaniach organizacyjnych, red. nauk. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis,Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Adamczewski P., 2015, Polish SMEs as Intelligent Organizations – Conditions of the ICT Support [in:] IT for Practice 2015, Technical University Ostrava, Ostrava.
 • Adamczewski P., 2016, Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 123, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Adamczewski P., 2016, Organizacje inteligentne w zintegrowanym rozwoju gospodarki, Zeszyty Naukowe 46 (2/2016), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Barry D.K., 2013, Web Services. Service-Oriented Architectures and Cloud Computing, Morgan Kaufmann Publishers, New York, http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12- 398357-2.00024-5.
 • Cisco Global Cloud Index 2013–2018, 2014, Cisco Systems Inc., San Jose.
 • Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infra-strukturalnych, 2016, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Grösser S.N., Zeier R. (Eds.), 2012, Systematic Management for Intelligent Organizations, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-29244-6.
 • Mateos A., Rosenberg J., 2011, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice.
 • Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, 2013, red. M. Duczkowska-Piasecka, Difin, Warszawa.
 • Raport „Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski”, Polityka Insight na zlecenie ThinkTankCyfrowy.pl – data dostępu 15.07.2016
 • Report IDC FutureScape „Worldwide IT Industry, Predictions, 2016, Leading Digital Transformation to Scale”, New York.
 • Schwaninger M., 2010, Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management, Springer–Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Senge P., 2002, Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Waltz E., 2003, Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Arteh House, Boston.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-641bc1c3-0d35-43e7-8dab-f71dd403f637
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.