PL EN


2014 | 15 | 295-309
Article title

Kobieta „upadła” – o stereotypowym postrzeganiu kobiet świadczących usługi seksualne. Analiza forów internetowych

Content
Title variants
EN
„Fallen woman” – about stereotypical perception of women providing sexual services. The internet forums analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is focused on the most common stereotypes existing in social perception of women providing sexual services. The presented research findings are related to two detailed problems: (1) How women offering sexual services are perceived in virtual space, which creates the possibility of complete anonymity of speech? (2) What are the stereotypes about sex workers presented on Internet forums on prostitution? An analysis of 20 online forums including 2,403 posts in which prostitution is the main subject defining a framework for discussion was carried out, using qualitative analysis strategies. The selection of online forums was made on the basis of the web engine search results for two questions: “What do you think about prostitution?”, “What do you think about women prostitutes?”. The research implementation and analysis took place in September to October 2013. The stereotypes about female sex workers appearing on the Internet forums were grouped into certain categories, having the ordering character. These are the stereotypes perceived in the context of the causes of prostitution (indicating a certain personality, environmental or cultural factors), the characteristics of female sex workers (mostly negative, demonstrating definite character traits) and the specificity of their working conditions.
Year
Volume
15
Pages
295-309
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, ul. Energetyków 2, Zielona Góra, Poland, joanna.dec.zg@gmail.com
References
 • Baley S., Wprowadzenie do psychologii społecznej, Warszawa 1959.
 • Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2001.
 • Chlewiński Z., Stereotypy i uprzedzenia, [w:] Stereotypy i uprzedzenia, red. Z. Chlewiński, I. Kucz, Warszawa 1992.
 • Dec J., Czym skorupka za młodu nasiąknie..., czyli o stereotypach dotyczących seksualności w podręcznikach do „wychowania do życia w rodzinie”, [w:] Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, red. Z. Lew-Starowicz, K. Waszyńska, Poznań, 2012.
 • Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa 2011.
 • Grabowska M., Stereotypy płci we wczesnej dorosłości, Bydgoszcz 2007.
 • Imieliński K., Manowce seksu. Prostytucja, Łódź 1990.
 • Kofta M., Wprowadzenie do psychologii stereotypów i uprzedzeń, [w:] Podstawy życia społecznego w Polsce, red. M. Marody, E. Gucwa-Leśny, Warszawa 1996.
 • Kurcz I., Zmiana stereotypów: jej mechanizmy i granice, [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, red. M. Kofta, A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001.
 • Mądrzycki T., Deformacje w spostrzeganiu ludzi, Warszawa 1986.
 • Nelson T.D., Psychologia uprzedzeń, Gdańsk 2003.
 • Stangor Ch., Schaller M., Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe, [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, red. C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Gdańsk 1999.
 • Stereotypy i uprzedzenia, red. Z. Chlewiński, I. Kurcz, Warszawa 1992.
 • Walendzik A., Prostytucja jako zjawisko związane z marginalizacją kobiet świadczących usługi seksualne, [w:] Następstwa wykluczenia społecznego dla kobiet, dzieci i rodzin: wybrane zagadnienia, red. G. Miłkowska, Zielona Góra 2004.
 • Walendzik-Ostrowska A., Kilka mitów o prostytucji, „Prawo i Płeć. Pismo Centrum Praw Kobiet”, 2006, nr 8, http://issuu.com/centrum_praw_kobiet/docs/pip8# .
 • Walendzik-Ostrowska A., Poradnictwo okołotestowe dla osób świadczących usługi seksualne, [w:] Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych, red. J. Gąsiorowski, B. Knysz, Ł. Łapiński, Wrocław 2010.
 • Walendzik-Ostrowska A., Seksualność a AIDS, [w:] Moralne obrazy. Społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności, red. E. Banaszak, P. Czajkowski, Wrocław 2008.
 • Weininger O., Płeć i charakter, Warszawa 1994.
 • Wojciszke B., Człowiek w relacji z innymi, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, Gdańsk 1999.
 • Wojciszke B., Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym, Warszawa 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-129-0
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6420acca-1c9a-46f7-bd04-ee2abfd5974e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.