PL EN


2015 | 15 | 1 | 46-56
Article title

Scientific and martial arts’ tourism. The case study of the 3rd IMACSSS International Conference and Congress

Content
Title variants
PL
Turystyka naukowa i sztuk walki. Studium przypadku III Międzynarodowej Konferencji i Kongresu IMACSSS
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim is a description of the World Congress of specialists in the field of martial arts and combat sports, belonging to the International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society (IMACSSS). It is both a review of scientific events and its analysis as an important event for martial arts tourism. What sub-form of the martial arts tourism was this 3rd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts? Method. This is a case study. Sources are analysed and the authors also advance the method of participant observation. It includes standard methodological ”humanistic coefficient” of Florian Znaniecki`s and content analysis of subject literature. Results. In Rzeszow there was a meeting of the leaders of scientific societies, editors of specialized journals, the main masters of martial arts schools, theoreticians, experts and empiric researchers. For some participants of the Congress it was martial arts tourism in its colloquial meaning, i.e. a situation when martial arts are a tourist attraction of the place. However, most of the participants of this Congress participated in it mainly for research purposes. A particular kind of travel for studying martial arts is a trip in connection with a scientific congress or conference which is devoted to ”martial arts sciences” (sub-form no. 7). Conclusion. The community of martial arts` researchers focused on martial arts IMACSSS thrives. Changing roles of hosts and guests in this type of scientific and cultural tourism is a result of organizational development and the increasing level (knowledge and skills). The described Congress was successful both for participants and organizers; it was an event that formed part of the martial arts history and the history of specialities: martial arts science/sciences.
PL
Celem jest opis światowego kongresu specjalistów w dziedzinie sztuk walki i sportów walki, skupionych w organizacji IMACSSS. Jest to zarówno recenzja imprezy naukowej i jej analiza, jako wydarzenia ważnego dla turystyki sztuk walki. Jaką formą turystyki sztuk walki był ten III Światowy Kongres Naukowy Sportów i Sztuk Walki? Metoda. Jest to stadium przypadku. Analizowane są źródła, a autorzy realizowali również metodę obserwacji uczestniczącej. Uwzględniono normę metodologiczną “współczynnika humanistycznego” F. Znanieckiego i analizę treści literatury przedmiotu. Wyniki. W Rzeszowie spotkali się: liderzy towarzystw naukowych, redaktorzy wyspecjalizowanych periodyków, główni mistrzowie szkół sztuk walki, teoretycy, eksperci i badacze-empirycy z wielu krajów. Dla niektórych uczestników Kongresu było to turystyka sztuk walki w jej rozumieniu potocznym, czyli sytuacja, gdy sztuki walki stanowią atrakcję turystyczną danego miejsca. Jednak większość uczestników omawianego Kongresu uczestniczyła w nim głównie dla celów naukowych. Szczególnym rodzajem podróży dla studiów sztuk walki jest podróż związana z kongresem naukowym lub konferencją poświęconą „martial arts sciences” (kategoria VII). Wnioski. Środowisko badaczy sztuk walki skupione w IMACSSS dobrze się rozwija. Zmieniają się role gospodarzy i gości w tego rodzaju turystyce naukowej i kulturowej, co wynika z rozwoju organizacyjnego i wzrastającego poziomu (wiedzy i umiejętności). Opisany Kongres był sukcesem uczestników i organizatorów; był wydarzeniem, które wpisało się do historii sztuk walk i do historii specjalności naukowej martial arts science/sciences.
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
46-56
Physical description
Contributors
  • 1International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society, Rzeszow (Poland)
author
  • 2Higher School Education in Sport, Warsaw; Tourism Committee, Idokan Poland Association (Poland)
author
  • Sport School L. Sieber, Munich; International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society (Germany)
author
  • University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6426210d-e237-4ff3-8c6f-fd9d2c828e9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.