PL EN


2003 | 6 | 49-58
Article title

Przejawy procesu globalizacji w rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przejawem procesu globalizacji w rozwoju systemu transportu w Polsce jest między innymi postępujący proces jego integracji z systemem transportowym Europy. Celem moich rozważań jest przybliżenie tego procesu. Przedmiotem pracy jest analiza procesu zmian zmierzających do zmniejszenia zróżnicowań w zakresie struktury gałęziowej, parametrów technicznych, gęstości i cech jakościowych sieci.
Keywords
Contributors
  • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
  • Dziadek S., 2001, Influence of transport on development of transformation processes in countries of central Europe, [w:] Spatial dimension of socio-economic transformation processes in central and estern Europe on the turn of the 20 th century, ed. by J. Kitowski, vol. II, Rzeszów
  • Makieła Z., 1999, Infrastruktura techniczna w strukturze regionalnej Polski Południowo-Wschodniej, Kraków
  • Makieła Z., Piróg S., 2002, Linear dimension of transformation processes in last decade of 20 tht century – trajectory Berlin–Wrocław–Upper Silesian industrial Distrect–Kraków–Rzeszów–Przemyśl, [w:] Spatial dimension of socio-economic transformation processes in central and eastern Europe on the turn of the 20 th century, ed. by J. Kitowski, Rzeszów, s. 403–416
  • Makieła Z., 2002, Konkurencyjność miast Polski Południowo-Wschodniej w świetle zagospodarowania infrastruktury technicznej (streszczenie), [w:] Konkurencyjność miast i regionów jako problem planowania przestrzennego w perspektywie integracji z Unią Europejską, Kraków, s.21–22.
  • Makieła Z., 2002, Transformation process of transport systems of the East Central Europe to transport system of the European Union, [w:] Proceedings of the international colloquy. State border reflection by border region population of V 4 States. Constantine the philosopher University in Nitra Department of Geography of the Faculty of natural sciences and International Visegrad Fund, Nitra, s. 119–133
  • Rydzkowski W., Wojewódzka–Król K. (praca zbiorowa), 1997, Transport, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-642d0bf8-4caf-4635-b550-d99a012e38f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.