PL EN


2015 | 229 | 133-142
Article title

Zarządzanie kosztami zorientowane na strategię przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Strategy oriented cost management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem kosztów, które są przedmiotem zainteresowania menedżerów. W dłuższym okresie problemy związane z kosztami są zazwyczaj spowodowane czynnikami o charakterze strategicznym. Dlatego ważnym obszarem zainteresowań rachunkowości zarządczej jest kształtowanie się kosztów na tle procesu kreowania wartości. Tym obszarem jest strategiczne zarządzanie kosztami, ukierunkowane na strategię przywództwa kosztowego. Artykuł niniejszy ukazuje rolę zarządzania kosztami jako instrumentu wspomagającego tworzenie i realizację strategii przedsiębiorstwa.
EN
Undertaking and running business activities is connected with incurring costs which are managers’ focus of interest. In the long term problems connected with costs are usually caused by factors of strategic character. This is why an important area of interest is creation of costs in terms of the process of creating value. This area is strategic cost management, aimed at the strategy of cost leadership. This paper shows the role of cost management as an instrument aiding the creation and realization of company strategy.
Year
Volume
229
Pages
133-142
Physical description
Contributors
author
References
 • Brokemper A., Strategieorientiertes Kostenemagenement, „Controlling” 1998, No. 5.
 • Derbeck E.J. van, Principles of Cost Accounting, South-Western Cengage Learning, Mason 2013.
 • Hilton R.W., Maher M.W., Selto F.H., Cost Management. Strategies for Business Decisions, McGraw-Hill, New York 2008.
 • Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Modena Y. (ed.), Japanese Cost Management, Imperial College Press, London 2000.
 • Morse W.J., Davis J.R., Hartgraves A.L., Management Accounting. A Strategic Approach, South-Western, Thomson Learning, London, 2003.
 • Nowak E., Problemy rozwoju strategicznej rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2010, nr 56(112).
 • Nowak E. (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Nowak E., Wierzbiński M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.
 • Porter M.E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Perfomance, Mc Graw-Hill, New York 1985.
 • Riley D., Competitive Cost Based Investment Strategies for Industrial Companies [w:] Manufacturing Issues, Booz, Allen and Hamilton, New York 1987.
 • Shank J.K., Strategic Cost Management. New Wine or just New Bottles?, „Journal of Management Accounting Research” 1989, No. 1.
 • Shank J.K., Govindarajan V., Strategic Cost Management. The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press, New York 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-642d1d84-5455-4962-a582-2ae552eaca39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.