PL EN


2013 | 16 | 3(60) | 131-138
Article title

„Lista filadelfijska” a zadania nauki w gospodarce opartej na wiedzy.

Authors
Title variants
EN
ISI Master Journal List and the task of science in a knowledge-based economy.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje kwestię efektywności polskiej nauki jako funkcji nakładów na badania i metod ewaluacji dorobku naukowego. Autor zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z oparcia systemu ewaluacji dorobku naukowego na tzw. liście filadelfijskiej. Największym zagrożeniem jest transfer środków publicznych w formie dorobku naukowego do prywatnych korporacji wydawniczych. W gospodarce opartej na wiedzy nauka stanowi główny czynnik rozwoju gospodarki, dlatego państwo powinno stworzyć taki system ewaluacji dorobku naukowego, który będzie stymulował użyteczność badań naukowych w procesie rozwoju kraju i gospodarki.
EN
The article presents the question of the effectiveness of the Polish science as a function of investment in research and evaluation methods of scientific achievements. The Author draws attention to the dangers of scientific achievements’ evaluation based on ISI Master Journal List. The biggest threat is the transfer of public funds in the form of scientific achievements to private publishing corporations. In the knowledge-based economy science is a major factor of economic development, which is why the state should establish a system of evaluation of scientific achievements, which will stimulate the usefulness of research in the development of the country and the economy.
Year
Volume
16
Issue
Pages
131-138
Physical description
Dates
published
2013-10
Contributors
  • Szkola Glowna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansow, Kolegium Zarzadzania i Finansow, ul. Madalinskiego 6/8, 02-513 Warszawa, Poland, jan.p.komorowski@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-643c9273-dd7f-4033-8a41-f2292b77e2bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.