PL EN


2017 | 8 | 4 | 329-334
Article title

Ja–Ty–Komputer. Specyfika zajęć prowadzonych metodą e-learningu z perspektywy analizy transakcyjnej

Content
Title variants
EN
I–You–Computer. Specificity of Classes Employing (or: conducted with use of) E-learning from the Transactional Analysis Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zwrócenie uwagi na charakterystyczną relację, jaka łączy człowieka z komputerem, stało się punktem wyjścia dla niniejszego artykułu. Autorka podejmie w nim próbę charakterystyki zajęć prowadzonych metodą e-learningu na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Paradygmatem dla tych rozważań jest koncepcja analizy transakcyjnej. W opra-cowaniu wykorzystane zostały trzy wzajemnie uzupełniające się obszary tematyczne koncepcji – analiza struktury osobowości, analiza komunikacji oraz koncepcja pasywności transakcyjnej.
EN
A specific relationship that connects a person and a computer has provided the basis for writ-ing the present article. The author attempts to characterize classes conducted with use of the e-learning method at the Pedagogical Faculty of the Jan Długosz University in Czestochowa. The concept of transactional analysis constitutes the paradigm for these considerations. The study uses three complementary thematic areas of the concept – personality structure analysis, communica-tion analysis and transactional passivity concept.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
329-334
Physical description
Contributors
  • Doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Zakład Psychoprofilaktyki, Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, Polska
References
  • Berne, E. (2005). Dzień dobry... i co dalej? Poznań: Rebis.
  • Cierpiałkowska, L., Nowicka-Gawęcka, H. (1992). Wybrane zagadnienia analizy transakcyjnej. W: B. Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej (s. 117–119). Poznań: Wyd. UAM.
  • Łęski, Z. (2016). Duch w maszynie… Kim jest dla nas komputer? Charakterystyka relacji w języku analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wyd. im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
  • Pankowska, D. (2010). Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej. Lublin: Wyd. UMCS.
  • Pierzchała, A. (2013). Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transak-cyjnej. Częstochowa: Wyd. im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
  • Reeves, B., Nass, C. (2000). Media i ludzie. Warszawa: PIW.
  • Schiff, A.W., Schiff, J.L. (1971). Passivity. Transactional Analysis Journal, 1 (1), 71–78.
  • Stewart, I., Joines, V. (2017). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Rebis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64420e28-9071-4a2e-8f2b-3f856af81146
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.