PL EN


2017 | 17 | 1 | 23-29
Article title

Social Determinants of Attitudes towards Health in Martial Arts: comparison between combat sports and combat systems and martial arts practitioners

Content
Title variants
PL
Społeczne uwarunkowania postaw wobec zdrowia w sztukach walki: porównanie praktyków sztuk, sportów i systemów walki (typu ,,combat”)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. The theoretical perspective for this research is inspired by Humanistic Theory of Martial Arts, the anthropology of martial arts, the sociology of health, and the sociology of physical culture/sociology of sport. Aim. This research poses two research problems. The first research problem attempts to determine the significance of the social dimension of martial arts participation, comparatively, in Poland, the Czech Republic and the United States of America. The second research problem seeks the social determinants of attitudes towards health – the behavioural component. Methods. Respondents (n =112) were students of martial arts, combat sports and combat systems from the USA, Poland and the Czech Republic. A diagnostic survey was used – Questionnaire of Health Behavior of Martial Arts Students. The variables used for comparison in the chi-square tests were: education, types of martial arts, pro-health choices, cultural area and parental level of education. Results. Results showed that the level of education, cultural origin and health choices were not related to practising martial arts, combat sports and combat systems. Conclusions. The level of education did not affected respondents’ decisions to engage in practising combat sports and combat systems or martial arts (non-contact). Parental educational level, which is related to the social background, is related to practising combat sports and combat systems or martial arts (non-contact). There are no differences between cultural origin with regard to practising combat sports and combat systems or martial arts (non-contact); 4) There are no differences between cultural origin of people practising combat sports and combat systems or martial arts (non-contact) and healthy lifestyles.
PL
Podstawa teoretyczna. Perspektywa teoretyczna dla tego badania inspirowana jest przez Humanistyczną Teorię Sztuki Walki, antropologię sztuk walki, socjologie zdrowia i socjologię kultury fizycznej/socjologię sportu. Cel. W badaniu tym poruszono dwa problemy. Pierwszy z nich to próba określenia znaczenia społecznego wymiaru sztuk walki na przykładzie Polski, Czech i Stanów Zjednoczonych. Drugi problem badawczy dotyczy społecznych determinantów postaw wobec zdrowia (komponent behawioralny). Metody. Respondentami (n = 112) byli studenci sztuk walki, sportów walki i systemów walki (typu combat) z Polski, Czech i Stanów Zjednoczonych. W badaniu diagnostycznym użyto Kwestionariusza Zachowań Zdrowotnych Studentów Sztuk Walki. Zmiennymi użytymi dla porównania w testach chi-kwadrat były: edukacja, rodzaje uprawianych sztuk walki, wybory prozdrowotne, kulturowy obszar pochodzenia oraz poziomu wykształcenia rodziców. Wyniki. Poziom wykształcenia respondentów, pochodzenie kulturowe i wybory zdrowotne nie były związane z uprawianiem przez respondentów sztuk, sportów i systemów walki. Wnioski. Poziom wykształcenia nie decyduje o wyborze rodzaju uprawianych stylów walki. Poziom wykształcenia rodziców, który jest związany z pochodzeniem społecznym, jest związany z rodzaju uprawianych stylów walki. Nie ma różnicy między kulturowym obszarem pochodzenia a rodzajem uprawianych stylów walki. Brak też różnic w pochodzeniu kulturowym i zdrowym stylem życia osób uprawiających różne style walki.
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
23-29
Physical description
Contributors
  • University of Rzeszow (Poland)
  • International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society, Rzeszow (Poland)
  • Brooklyn College of the City University of New York, Brooklyn, New York (USA)
author
  • Glenville State College, Glenville (USA)
author
  • Masaryk University, Brno (Czech Republic)
  • University of Rzeszow (Poland)
author
  • European Martial Arts Committee, Warsaw (Poland)
  • University of Rzeszow (Poland)
  • The Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, Jaroslaw (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-644ad7b8-2c48-4374-8197-18bb61bfbb7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.