Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(4) | 62-72

Article title

Implikacje doświadczania marki w zachowaniach konsumentów

Content

Title variants

EN
Implications of Brand Experience in Consumers' Behaviour

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia główne przesłanki rozwoju koncepcji doświadczania marki i koncentruje się na wskazaniu implikacji tej koncepcji w zachowaniach konsumentów. Prezentuje przegląd literatury, wskazując na wielowymiarowość i złożoność koncepcji, która jest analizowana przez filozofów, kognitywistów oraz ekonomistów. Zidentyfikowane obszary zachowań konsumentów wrażliwe na zmiany wywołane doświadczaniem marki wskazują na szeroki zakres oddziaływania doznań. Zatem koncepcja ta wymaga holistycznego ujęcia, które uwzględni różne aspekty zachowań konsumentów.
EN
The article presents the main premises of development of the concept of brand experience and focuses on indication of this concept's implications in consumers' behaviour. It presents a review of literature, pointing out to multi-dimensionality and complexity of the concept which is analysed by philosophers, cognitivists and economists. The identified areas of consumers' behaviour sensitive to the changes caused by experiencing the brand indicate a wide range of feelings impact. Therefore, this concept requires a holistic approach which will take into account various aspects of consumers' behaviour.

Year

Issue

Pages

62-72

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6459de7e-5c57-4d69-88e5-2ec3fcc97875
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.