PL EN


2015 | 1(25) | 323-346
Article title

Ideologizacja armii. Na marginesie wystąpienia Edwarda Ochaba podczas odprawy dowódców wojskowych w październiku 1949 roku

Content
Title variants
EN
Ideologization of the Army. Comments on Edward Ochab’ s Speech during the Briefing of the Military Commanders in October 1949
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • - J. Eisler, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014
 • - Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii, Londyn 1985
 • - S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991, Poznań 2011
 • - J. Tomaszewski, Sowietyzacja Wojska Polskiego w latach 1943–1956, Wrocław 2012
 • - R. Spałek, Kierownictwo PZPR i MBP z poszukiwaniu „wroga wewnętrznego”. Wokół drogi do procesu Mariana Spychalskiego w latach 1948–1956 [w:] „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajeński, T. Łabuszewski, Warszawa 2005, s. 482–557
 • - E. Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943–1968, Warszawa 1995
 • - K. Frontczak, Siły zbrojne Polski Ludowej. Przejście na stopę pokojową 1945–1947, Warszawa 1974
 • - L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska Polskiego, Warszawa 1988
 • - J. Pałka, Generał Stefan Mossor (1896–1957). Biografia wojskowa, Warszawa 2009
 • - Z. Mendrala, Korpusy wojsk lądowych Wojska Polskiego w latach 1949–1956, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2000 (rozprawa doktorska)
 • - T. Kośmider, Wojsko Polskie z perspektywy 1948 roku [w:] Zwrot polityczny ’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, red. M. Jabłonowski, W. Jakubowski, T. Krawczak, Warszawa 2013, s. 185 –208
 • - J. Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe w latach 1945–1960. Skład bojowy, struktury organizacyjne i uzbrojenie, Toruń–Łysomice 2005
 • - T. Pióro, W kleszczach wojennej psychozy (Obciążenia obronne Polski w latach 1950–1955), „Więź” 1995, nr 8, s. 140 -152
 • - J. Zieliński, M. Mikołajczuk, Historia polskiego lotnictwa wojskowego 1945–1962, Warszawa 2010
 • - J. Kajetanowicz, Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945–2010, Częstochowa 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6460bc61-5d3f-4d81-adf7-b8a66072df26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.