PL EN


Journal
2010 | 24 | 107-124
Article title

Derrida i Wittgenstein: o iterowalności i kierowaniu się regułą

Content
Title variants
EN
Derrida and Wittgenstein: iterability and rule-following [In Polish]
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście Sygnatura zdarzenie kontekst Derrida, analizując dominujące filozoficzne pojęcia pisma, wydobywa z niego cechę, którą nazywa „iterowalnością”. Jej bliższe zbadanie pozwala na zredefiniowanie tradycyjnego pojęcia komunikacji językowej, rozumianej jako proces przekazywania między podmiotami uprzedniego już i gotowego wobec tego procesu znaczenia. Sposób, w jaki Derrida charakteryzuje iterowalność, nasuwa skojarzenia z rozważaniami w Dociekaniach filozoficznych Wittgensteina na temat kierowania się regułą. Celem tego artykułu będzie zatem, z jednej strony, przedstawienie poglądów Derridy na temat iterowalności, a z drugiej, porównanie ich z poglądami Wittgensteina. Porównanie to pokaże, że mimo prób ich ścisłego łączenia, poglądy te w kluczowych miejscach pozostają nieprzystawalne, głównie z uwagi na odmienną rolę kategorii kontekstu.
EN
In his Signature Event Context Derrida, by analyzing the dominant philosophical notion of writing, exposes one of its characteristics, which he calls “iterability”. A closer examination of this predicate allows him to redefine the traditional concept of linguistic communication, understood as a process of the transmission from one subject to another of meaning that has already been determined and always precedes this process. The way Derrida characterizes iterability is reminiscent of Wittgenstein’s considerations on rule-following in his Philosophical Investigations. Therefore, the aim of this article is to provide, on the one hand, an exposition of Derrida’s view on iterability, and on the other hand, a comparison between this view and Wittgenstein's remarks. The comparison will show that, despite efforts to build a strong connection between them, they remain incompatible, mainly because of the different role of the category of context.
Keywords
Journal
Year
Issue
24
Pages
107-124
Physical description
Contributors
References
 • Austin [1993] – J.L. Austin, Jak działać słowami, [w:] J.L. Austin, Mówienie i poznawanie, tłum. B. Chwedeńczuk, PWN, Warszawa 1993.
 • Bearn [1995] – G. Bearn, Derrida Dry: Iterating Iterability Analytically, „Diacritics” 3 (25) 1995: 3-25.
 • Dehnel [2006] – P. Dehnel, Dekonstrukcja – rozumienie – interpretacja, Universitas, Kraków 2006.
 • Derrida [1988] – J. Derrida, Limited Inc, trans. S. Weber, Northwestern University Press, Evanston 1988.
 • Derrida [2002] – J. Derrida, Sygnatura, zdarzenie, kontekst, tłum. J. Margański, [w:] tegoż, Marginesy filozofii, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002.
 • Derrida [2007] – J. Derrida, Pozycje, tłum. A. Dziadek, FA-art., Katowice 2007.
 • Fish [2008] – S. Fish, Z uszanowaniem od Autora: refleksje nad Austinem i Derridą, tłum. K. Abriszewski, [w:] S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, Universitas, Kraków 2008.
 • Glendinning [1998] – S. Glendinning, On Being With Others: Heidegger, Derrida, Wittgen- stein, Routledge, New York and London 1998.
 • Kripke [2007] – S.A. Kripke, Wittgenstein o regułach i języku prywatnym, tłum. K. Posłajko i L. Wroński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2007.
 • Sonderegger [1997] – R. Sonderegger, A Critique of Pure Meaning: Wittgenstein and Derrida, „European Journal of Philosophy” 2 (5) 1997: 183-209.
 • Wittgenstein [2000] – L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64649509-991c-4249-bca8-645688dfb1d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.