PL EN


2014 | 2(14) | 279-290
Article title

Telewizja tematyczna w obliczu nowych mediów

Content
Title variants
EN
Thematic television and new media
Languages of publication
Abstracts
EN
The article describes two television channels: a general one (TVN) and its thematic variation (TVN Style) in the context of transformations observed in the genological and discursive character of television itself. Analysis of the programme schedules of both TV channels reveals a tendency to create specific genres, it distinguishes certain types of speech that appear in both channels and presents the style of some magazines. Such presentation leads to certain conclusions on the essence of thematic television and the task it is to fulfil.
Contributors
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, o.kalisz@gmail.com
References
 • Bauer Z., 2009, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków.
 • Bell D., 1994, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. Amsterdamski S., Warszawa.
 • Kalisz A., Telewizja śniadaniowa gatunkiem ponad narodami? Analiza porównawcza dwóch europejskich wydań programu, w druku.
 • Loewe I., 2007, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice.
 • Loewe I., 2013, Między determinacją a wyborem w dyskursie telewizyjnym, czyli od TVP Kultura do TVN Style, w: „Stylistyka” XXII.
 • Mrozowski M., 2009, Telewizyjne programy informacyjne – polskie i zagraniczne (analiza porównawcza), w: „Studia Medioznawcze”, nr 3 (38).
 • Poprawa M., 2009, Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego, Kraków.
 • Sartori G., 1999, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. Uszyński J., Warszawa.
 • Szpunar M., 2008, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, w: „Studia Medioznawcze”, nr 4 (35).
 • Toffler A., 2006, Trzecia fala, przeł. Woydyłło E., Kłobukowski M., Poznań.
 • Wojtak M., 2006, Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków, w: Krążyńska Z., Zagórski Z., red., Poznańskie spotkania językoznawcze, t. 15, Poznań.
 • www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/raporty/kontrola-nadawcow-wyniki-badan/rynek-telewizyjny-w-i-kwartale-2014.pdf, [dostęp 16.11.2014].
 • http://www.tvn.pl, [dostęp 16.11.2014].
 • http://www.tvnstyle.pl, [dostęp 16.11.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6467cb9d-352a-4acc-b0e4-8f94984fd606
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.