PL EN


2016 | 1-2 | 183-202
Article title

Przegląd wątków orientalnych w muzyce klasycznej Europy w kontekście saidowskiej teorii orientalizmu

Authors
Content
Title variants
EN
Historical Overview of the Oriental Themes in European Classical Music in the Context of Edward Said’s Theory of Orientalism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present a theme of Orientalism in European classical music. After Orient and Orientalism have been shortly defined, both in the social and the musical context, attempts are made to analyse how the Oriental ideology, defined by Edward Said, has affected the works of composers in various historical periods. These aspects that prove Said’s theory can be easily found in European classical music. Along with chronological review of the Oriental themes in European music what is briefly presented are the changes of Oriental musical language across the centuries, starting with the 17th century.
Year
Issue
1-2
Pages
183-202
Physical description
Contributors
author
References
 • Aracı Emre, Giuseppe Donizetti Pasha and the Polyphonic Court Music of the Ottoman Empire, „The Court Historian” 2002, t. 7, nr 2, 135–143.
 • Badura-Skoda Eva, Turca, alla, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (online) http://www.oxfordmusiconline.com [24.01.2016].
 • Chaniecki Zbigniew, Kapele janczarskie jako przejaw sarmatyzmu w polskiej kulturze muzycznej, „Muzyka: kwartalnik Instytutu Sztuki PAN” 1971, t. 16, nr 2 (61), s. 48–64.
 • Cooke Mervyn, „The East and the West”: Evocations of the Gamelan in Western Music, w: Jonathan Bellman (red.), The Exotic In Western Music, Northeastern, Boston 1997, s. 258–280.
 • Czapliński Lesław, Turek w operze jako motyw fabularny oraz z dziejów tego gatunku w Turcji, „Muzyka 21.” 2010, t. 11, nr 1, s. 33–35.
 • During Jean, Power, Authority and Music in the Cultures of Inner Asia, „Ethnomusicology Forum” 2005, t. 14, nr 2, s. 143–164.
 • Farmer Henry George, The Oriental Impingement on European Music, „Islamic Studies” 1963, t. 2, nr 3, s. 337–342.
 • Frolova-Walker Marina, „National in Form, Socialist in Content”: Musical Nation-Building in the Soviet Republics, „Journal of the American Musicological Society” 1998, t. 51, nr 2, s. 331–371.
 • Hunter Mary, The Alla Turca Style in the Late Eighteenth Century: Race and Gender in the Symphony and the Seraglio, w: Jonathan Bellman (red.), The Exotic In Western Music, Northeastern, Boston 1997, s. 43–73.
 • Kamiński Piotr, Tysiąc i jedna opera, PWM Edition, Kraków 2008, t. I, II.
 • Kutlay Baydar E., Osmanlıda Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli, „Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks” 2010, t. 2, nr 1, s. 283–293.
 • Locke Ralph P., A Broader View of Musical Exoticism, „The Journal of Musicology” 2007, t. 24, nr 4, s. 477–521.
 • Locke Ralph P., Alien Adventures: Exoticism in Italian-Language Baroque Opera, „The Musical Times” 2009, t. 150, nr 1909, s. 53–69.
 • Locke Ralph P., Exoticism, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (online) http://www.oxfordmusiconline.com [24.01.2016].
 • Locke Ralph P., Orientalism, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (online) http://www.oxfordmusiconline.com [24.01.2016].
 • Locke Ralph P., Reflections on Orientalism in Opera (and Musical Theater), „Revista de Musicología” 1993, t. 16, nr 6., s. 3122–3134.
 • Mabilat Claire, Introduction: Orientalism and its Relation to Music and Musical Representation, w: Mabilat C., Orientalism and Representations of Music in the Nineteenth-Century British Popular Arts, Ashgate, Aldershot 2008, s. 2–21.
 • MacKenzie John M., Orientalism: History, Theory and the Arts, Manchester University Press, New York 1995.
 • Mańkowski Tadeusz, Świat Islamu a Polska, w: Mańkowski T., Orient w polskiej kulturze artystycznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków 1959, s. 89–93.
 • Parker D. C., Exoticism in Music in Retrospect, „The Musical Quarterly” 1917, t. 3, nr 1, s. 134–161.
 • Pawlina Agata, Muzyka klasyczna Europy w Imperium Osmańskim, „Przegląd Orientalistyczny” 2014, nr 1-2, s. 61–76.
 • Pawlina Agata, Terminologia muzyczna w języku tureckim. Muzyka klasyczna (niepublikowana praca magisterska), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014.
 • Pirker Michael, Janissary music, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (online) http://www.oxfordmusiconline.com [24.01.2016].
 • Pirker Michael, Janissary stop, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (online) http://www.oxfordmusiconline.com [24.01.2016].
 • Reisman Arnold, Post Ottoman Turkey Classical European Music & Opera (edycja Kindle), Book-Surge Publishing 2009.
 • Said Edward W., Orientalizm, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991.
 • Schuller Gunther, Jazz and Musical Exoticism w: Jonathan Bellman (red.), The Exotic In Western Music, Northeastern, Boston 1997, s. 281–291.
 • Signell Karl, The Modernization Process in Two Oriental Music Cultures: Turkish and Japanese, „Asian Music” 1976, t. VII, nr 2, s. 72–102.
 • Skupin Renata, Alpha... Konstantego Regameya – orientalizm a uniwersalizm, w: Ryszard Daniel Golianek i Piotr Urbański (red.), Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, Wydawnictwo Rhytmos, Poznań 2010, s. 309–324.
 • Skupin Renata, Egzotyzm i postacie egzotyki w muzyce – próba rewizji problemu, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2010, t. 8, s. 113–124.
 • Skupin Renata, Izotopia semantyczna i jej zastosowanie w badaniach nad orientalizmem muzycznym – możliwości i ograniczenia, „Aspekty Muzyki” 2010, t. I, s. 181–202.
 • Skupin Renata, Koncepcja „polskiej wschodniości” w teorii i w praktyce kompozytorskiej Ludomira M. Rogowskiego, w: Teresa Brodniewicz i Hanna Kostrzewska (red.), De musica commentarii, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2010, t. 2, s. 93–108.
 • Skupin Renata, O nirwanie po polsku i innych toposach Orientu indyjskiego w muzyce polskiej pierwszej połowy XX wieku – próba rekonesansu, w: Bogumiła Mika i Krystyna Turek (red.), Muzyka religijna – między epokami i kulturami, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, t. III, s. 48–61.
 • Skupin Renata, Orient w twórczości Ludomira M. Rogowskiego – obcy czy swojski?, w: Anna Nowak (red.), Dzieło muzyczne i jego konteksty, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 77–90.
 • Skupin Renata, Reprezentacje Orientu w Le Tour du Monde en Miniature Aleksandra Tansmana, w: Anna Nowak (red.), Dzieło muzyczne jako znak, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, t. 10, s. 127–139.
 • Skupin Renata, W poszukiwaniu metod analizy orientalizmu w muzyce polskiej I połowy XX wieku, w: Anna Granat-Janki (red.), Analiza dzieła muzycznego. Historia. Teoria. Praxis., Wydawnictwo Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wrocław 2012, t. II, s. 121–134.
 • Skupin R., W poszukiwaniu transcendencji – sacrum a orientalne inspiracje w twórczości Marcina Błażewicza, w: Bogumiła Mika i Krystyna Turek (red.) Muzyka religijna – między epokami i kulturami, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, t. I, s. 138–148.
 • Szymczak Mieczysław (red.), Orientalizm, w: Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, t. 2, L-P, s. 519.
 • Taruskin Richard (red.), Chapter 39. Self and Other w: The Oxford History of Western Music, Oxford University Press, New York 2005, t. 3, s. 386–410.
 • Taylor Timothy D., Peopling the Stage: Opera, Otherness, and New Musical Representations in the Eighteenth Century, „Cultural Critique” 1997, nr 36, s. 55–88.
 • Whaples Miriam K., Early Exoticism Revisited w: Jonathan Bellman (red.), The Exotic In Western Music, Northeastern, Boston 1997, s. 3–25.
 • Wojnowski Jan (red.), Orientalizm, w: Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, t. 20, s. 9.
 • Woringer Renee, “Sick Man of Europe” or “Japan of the Near East”?: Constructing Ottoman Modernity in the Hamidian and Young Turk Eras, „International Journal of Middle East Studies” 2004, t. XXXVI, nr 2, s. 207–230.
 • http://literat.ug.edu.pl/kitowic/010.htm [22.01.2016]
 • http://ps-po.pl/egzotyczne-pamiatki-cz-1-choral-mozarabski [22.01.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-647736c9-1ce1-4572-b4b3-0f4da89a1e06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.