PL EN


Journal
2010 | 2(10) | 53-57
Article title

Perspektywy badań historycznojęzykowych

Authors
Title variants
EN
Prospects for research in historical linguistics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents problems in historical linguistics in these areas: a) research methodology and theory of describing historical linguistic processes; b) description of respective periods in the development of language; c) specifi c problems, such as developing synthetic historical dialectology; d) lexicographic works; e) source publications; and f) developing a new historical grammar of the Polish language and a new history of the language.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
53-57
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • BAJEROWA I., 1964, Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku,Wrocław.
 • BAJEROWA I., 1986, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. I: Ortografi a i fonologia,Katowice.
 • BAJEROWA I., 1992, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. II: Fleksja, Katowice.
 • BAJEROWA I., 2000, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. III: Składnia. Synteza,Katowice.
 • BAJEROWA I., 2003, Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Warszawa.
 • BORAWSKI S., 2000, Wprowadzenie do historii języka, Warszawa.
 • BORAWSKI S., 2005, Podstawy idei poznawczej studiów nad dziejami używania języka. Esejo diachronii [w:] S. Borawski (red.), Rozprawy o historii języka polskiego, ZielonaGóra.
 • BUTTLER D., 1978, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa.
 • DŁUGOSZ-KURCZABOWA K., DUBISZ S., 1998, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
 • DUNAJ B., 1968, Oboczność piętro // przętr w historii i dialektach języka polskiego, „ZeszytyNaukowe UJ”, „Prace Językoznawcze” z. 21, s. 201–219.
 • DUNAJ B., 1975, Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII–XIII w.), Warszawa.
 • DUNAJ B., 1980, Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Język Polski” LX, s. 245–254.
 • KLEMENSIEWICZ Z., 1961–1972, Historia języka polskiego, t. I–III, Warszawa.
 • KLEMENSIEWICZ Z., LEHR-SPŁAWIŃSKI T., URBAŃCZYK S., 1955, Gramatyka historyczna językapolskiego, Warszawa.
 • ŁOŚ J., 1922–1927, Gramatyka polska, cz. I–III, Lwów.
 • OSTASZEWSKA D. (red.), 2002, Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, Katowice.
 • PISARKOWA K., 1984, Historia składni języka polskiego, Wrocław.
 • ROSPOND S., 1971, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
 • STĘPIEŃ W. (red.), 2009, Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze,Warszawa.
 • STIEBER Z., 1952, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa.
 • TRAWIŃSKA M., 2005, Fonetyka wielkopolskich rot sądowych, Warszawa.
 • URBAN W., ZAJDA A., 2004, Zapisy polskojęzyczne w księgach sądów szlacheckich woj. krakowskiegoz 1543 r., Kraków.
 • WIŚNIEWSKA H., 2006, Aktualne teorie lingwistyczne w badaniach historii języka polskiego[w:] E. Koniusz, S. Cygan (red.), Staropolszczyzna piękna i interesująca, t. I, Kielce,s. 19–29.
 • ZAJDA A., 1979, Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (do 1600 roku),Kraków.
 • ZAJDA A., 2001, Studia z historii polskiego słownictwa prawniczego i frazeologii, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-647f4c19-d1ff-4eb8-b060-f197411ea298
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.