PL EN


Journal
2017 | 21 | 4(49) | 5-16
Article title

Nauczanie papieża Franciszka o uchodźcach podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w relacjach dziennikarzy katolickich portali internetowych

Content
Title variants
EN
Presentation of Pope Francis’ teaching on refugees during the World Youth Day in Krakow in reports of Polish catholic web portals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na treść opracowania złożyły się rozważania o recepcji nauczania papieża Franciszka na temat uchodźców podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Celem zaś była odpowiedź na pytanie, jak papieskie nauczanie o uchodźcach było przedstawiane na stronach katolickich portali internetowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że na stronach tych były zamieszczane dziennikarskie interpretacje papieskich słów o uchodźcach, a nie jego słowa. To mogła być jedna z przyczyn, że Polacy pozostali „nieugięci” i nie zmienili swojego negatywnego nastawienia do uchodźców.
EN
The study focused on the reception of Pope Francis’ teaching on refugees during the World Youth Day in Krakow. Its aim was to answer the question of how the Pope’s teaching on refugees was presented on Polish Catholic web portals. There search shows that the portals presented journalists’ interpretations of Pope’s words concerning refugees, not his own words. This could have been one of the reasons why the Poles have remained adamant in their negative attitudes towards refugees.
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
5-16
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • deon.pl (25.07 – 02.08.2016).
 • Dorenda‑Zaborowicz M., Nowe media w służbie marketingu politycznego, w: Nowe media a praktyki komunikacyjne,red. K. Pokorna‑Ignatowicz i in.,Kraków 2013, s. 36–62.
 • fronda.pl (25.07 – 02.08.2016).
 • Goban‑Klass T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków 2002.
 • Guzek D., Konwergencja mediów katolickich w Polsce,w: Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Katowice 2012, s. 227–240.
 • Kozłowska A., Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006.
 • Krzyżak T., Papież grochem o ścianę, „Rzeczpospolita” 17.08.2016, s. 5.
 • Laboratorium Więzi: Franciszek w Polsce. Co powiedział papież podczas Światowych Dni Młodzieży, www.laboratorium.wiez.pl (14.09.2016).
 • wiara.pl (25.07 – 02.08.2016).
 • Wójcik P., Strachy na Lachy, „Tygodnik Powszechny” 25 (2017), s. 26–27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64815a0b-e917-43bb-ba00-de0380fdcab0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.