Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 53 | 2(212) | 261-278

Article title

Evolutions of Metamimesis – Between Theoretical Category and Method of Artistic Practice

Authors

Content

Title variants

PL
Ewolucje Metamimesis – pomiędzy kategorią teoretyczną a praktyką artystyczną

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Metamimesis, etymologically, is a combination of the Greek prefi x “meta” and mimeisthai, which was in use prior to the emergence of the Platonic tradition (Koller 1954). In the following work I argue that the methodological and technical aspect of classical category, mimesis, has been changing during the development of art and human thinking throughout the cultural history and philosophy.2 This work discusses hypotheses concerning functional and interdisciplinary, and potentiality of meaning of the category of metamimesis, especially: contemplative meaning (as the classical-philosophical) and – the original – performative meaning (according to A. Artaud: as a non-discursive and non-mendacious reality). The main part of the paper applies the category of metamimesis to interpret selected artistic practices, in particular the artistic performance of Iron Ship and Xavier le Roy’s Low pieces. Thus, it discloses the vast potentiality of the act of performance as a process involving contemplative and performative dimensions of human being – all participants of this process. The discussion concerns also the question about the limits of human thinking and ultimately the possible existence of a transcendental awareness. The article is an introduction to the study of potentiality of the category “metamimesis”.
PL
Termin metamimesis jest złożeniem greckiego prefi ksu „meta” oraz „mimeisthai”, używanego jeszcze przed Platonem (Koller 1954). W prezentowanym artykule twierdzę, że aspekty metodologiczny i techniczny klasycznej kategorii mimesis zmieniały się wraz z rozwojem sztuki i ludzkiej myśli. W artykule rozważam potencjalność znaczenia kategorii metamimesis, szczególnie w kontekście fi lozofi i klasycznej jako pojęcie kontemplacji, a także – źródłowo – w kontekście znaczeń performatywnych (według A. Artauda, jako niedyskursywne i niezakłamane praktyki). Główna część tekstu poświęcona jest zastosowaniu „metamimesis” do interpretacji praktyk artystycznych, na przykładzie performansów Iron Ship oraz Low pieces (stąd sugeruję także użyteczność tytułowego pojęcia dla umotywowania kształtu młodej dyscypliny „Performance Philosophy”). Finalnie wnioskuję, iż działanie performatywne jest procesem rozwijającym wymiary bycia, takie jak kontemplatywny i performatywny, wszystkich uczestników tego typu praktyk. „Metamimesis” jest też, jak się okaże, kategorią skupiającą (jak w soczewce) pytania dotyczące granic ludzkiego myślenia, a pociąga za sobą pytania o możliwość istnienia świadomości transcendentnej. Artykuł ma charakter wprowadzenia do badań nad potencjalnością tytułowej kategorii.

Year

Volume

53

Issue

Pages

261-278

Physical description

Dates

published
2017-07

Contributors

author
 • Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Armstrong Gradle, Sally, 2011, Performance and the Body as an Inquiry of Transformation, „The Journal of Aesthetic Education” 45:54–66.
 • Aristotle, Eudemian Ethics, in: Aristotle’s Ethics: Writings from the Complete Works, eds. Jonathan Barnes and Anthony Kenny, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2014, pp. 23–206.
 • Aristotle(Pseudo-), On the Universe, in: The Complete Works of Aristotle, ed. J. Barnes, Princeton University Press 1995, vol. 1, p. 626–640.
 • Artaud, A., 1958, The Theater and Its Double, trans. Mary C. Richards, Grove Press, New York.
 • Auerbach, Erich, 2013, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, translated by Willard R. Trask and edited by Edward W. Said. Princeton: Princeton University Press.
 • Benjamin, Walter, 2008, Der Begriff Der Kunstkritik in Der Deutschen Romantik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Cannatella, Howard, 2012, What It Is and That It Is, “Journal of Aesthetic Education” 46:100–110.
 • Cohen, Tom, 1994, Anti-Mimesis from Plato to Hitchcock. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Elias, Amy J., 1993, Meta-Mimesis? The Problem of British Postmodern Realism, “Restant” 21:9–31.
 • Gell, Alfred, 1998, Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford: Clarendon Press.
 • Grotowski, J., 2002, He Wasn’t Entirely Himself, in: Towards a Poor Theatre, ed. Eugenio Barba, Routledge, New York, pp. 117–125.
 • Halliwell, Stephen, 1986, Aristotle’s Poetics: A Study of Philosophical Criticism. London: Duckworth.
 • Kawalec, A., 2014, Performance Philosophy – dyscyplina wiedzy o sprawcy, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 202:321–331.
 • Kershaw, Baz, 2002, Performance, Memory, Heritage, History, spectacle – The Iron Ship, “Studies in Theatre and Performance” 21:132–49.
 • Kershaw, Baz, 2008, Performance as Research: Live Events and Documents, in: The Cambridge Companion to Performance Studies, ed. by T.C. Davis, Cambridge: Cambridge University Press, p. 23–45.
 • Koller, Hermann, 1954, Die Mimesis in Der Antike: Nachahmung, Darstellung, Ausdruck. Bern: Bernae Aedibus A. Francke.
 • Lepecki, A., 2006, Exhausting Dance. Performance and the politics of movement. Routledge, New York and London.
 • Lepecki, A., 2016, Singularities: Dance in the Age of Performance. Routledge, New York.
 • Manning, Luke, 2014, Real Representation of Fictional Objects, “The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 72:13–24.
 • Matsunobu, Koji, 2013, Performing, Creating, and Listening to Nature through Music: The Art of Self-Integration, “Journal of Aesthetic Education” 47:64–79.
 • McHale, Brian, 1987, Postmodernist Fiction. London, New York: Methuen.
 • Pirholt, Mattias, 2012, Metamimesis: Imitation in Goethe’s Wilhelm Meisters Lehrjahre and Early German Romanticism. Rochester: Camden House.
 • Podbielski, Henryk, 1992, Pojęcie mimesis w ujęciu Platona i Arystotelesa, in: Sztuka: mimesis czy kreacja?, edited by Marcin Podbielski, 7–22. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Reiss, Timothy J., 2005, How to Be in the World? On Experiences of Being Human, “International Journal of the Classical Tradition” 12:287–299.
 • Saltz, David Z., 1997, The Art of Interaction: Interactivity, Performativity, and Computers, “The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 55:117–127.
 • Sorbom, Goran, 1966, Mimesis and Art. Uppsala University Press.
 • Theodoridou, D., The lion or dancing the linguistic animal, “Choreographic Practices”, vol. 5, nr 2, pp. 199–210.
 • Verdenius, Willem J., 1972, Mimesis: Plato’s Doctrine of Artistic Imitation and Its Meaning to Us, Leiden: Brill Archive.
 • Walton, Kandall L., 2010, Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6486fbbc-c53e-479a-931f-ef994d70a2e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.