PL EN


2017 | 38 | 1 | 113-125
Article title

Uczciwość nauczyciela w procesie wychowania do wartości

Authors
Content
Title variants
EN
Teacher’s Honesty in the Process of Education Towards Values
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W procesie wychowania do wartości fundamentalną rolę pełni cnota uczciwości. Uczciwość jako cnota jest szczególnie ważna w posłannictwie wychowawczym nauczyciela. Dlatego celem niniejszej pracy jest ukazanie znaczenia uczciwości nauczyciela w procesie wychowania ucznia do wartości w środowisku szkolnym. Uczciwy nauczyciel powinien towarzyszyć uczniowi w trudzie odkrywania drogi życiowej i pomóc mu w dokonywaniu wyborów opartych na obiektywnej hierarchii wartości.
EN
The virtue of honesty has a fundamental role in an educational process towards values. Honesty as a virtue is extremely important especially in the educational mission of a teacher. Therefore, the aim of this publication/article is to show the meaning of teacher`s honesty in the process of educating a student about values in the school environment. An honest teacher should accompany the student in discovering a way of life and help him to make good choices based on an objective hierarchy of values.
Keywords
Year
Volume
38
Issue
1
Pages
113-125
Physical description
Dates
printed
2017-03-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Benedykt XVI. 2007. Rodzina, szkoła, parafia – miejsca formacji chrześcijanina. Homilia podczas nieszporów (Monachium – 10 września 2006). Sprawy Rodziny, 1, 10-13.
 • Cian, Luciano. 1990. Wychowanie w duchu ks. Bosko, tłum. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Cichoń, Władysław. 1996. Wartości, człowiek, wychowanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dobrzyńska, Jolanta. 1999. Współczesne kierunki wychowawcze. Wychowawca, 2, 12-15.
 • Drożdż, Alojzy. 2016a. Nauczyciel między męstwem a heroizmem. W: Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości, red. Michał Drożdż, 137-154. Tarnów: Biblos.
 • Drożdż, Michał. 2016b. Mądry nauczyciel w kontekście ludzkich dylematów. W: Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości, red. Michał Drożdż, 7-24. Tarnów: Biblos.
 • Drożdż, Michał. 2012. Uczciwość w blasku prawdy. Studia Socialia Cracoviensia, 4(1), 53-63.
 • Franciszek. 2014. Dlaczego mam kochać szkołę? Przemówienie podczas spotkania z uczniami i nauczycielami szkół włoskich (Rzym – 10 maja 2014). L’Osservatore Romano (wyd. pol.), 6, 43-45.
 • Homplewicz, Janusz. 1996. Etyka pedagogiczna. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 • Encyklopedia Wirtualnej Polski. Dostęp: 19.03.2012. http://encyklopedia.wp.pl (19.03.2012).
 • Ingarden, Roman. 1973. Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Jan Paweł II. 2000. Do wychowawców, katechetów i rodziców. Kraków: Wydawnictwo „M”.
 • Jan Paweł II. 2008. Homilia podczas Mszy św. (Łowicz – 14 czerwca 1999). W: Jan Paweł II. Dzieła zebrane, tom IX. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1: Polska, 854-858. Kraków: Wydawnictwo „M”.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań: Pallottinum.
 • Kempys, Michał Jerzy. 2005. Rola cnót moralnych w wychowaniu ku pełni człowieczeństwa w świetle pism o. Jacka Woronieckiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 • Kluz, Marek. 2015. Szkoła miejscem wychowania człowieka moralnie przyzwoitego i szlachetnego. W: Szkoła i jej etyczne wyzwania, red. Jacek Siewiora, 13-34. Tarnów: Biblos.
 • Konarzewski, Krzysztof. 2004. O wychowaniu w szkole. W: Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. Krzysztof Kruszewski, 271-330. Warszawa: PWN.
 • Łobocki, Mieczysław. 2002. Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Impuls.
 • Merton, Tomasz. 1989. Posiew kontemplacji, Nikt nie jest samotną wyspą, tłum. Maria Morstin-Górska. Kraków: Znak.
 • Nowak, Marian. 1999. Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Paweł VI. 1975. Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”.
 • Połeć Bogusław. 2006. Duchowość nauczyciela. W: W poszukiwaniu sensu wychowania, red. Danuta Ciszek i Magdalena Urbańska, 283-291. Tarnów: Biblos.
 • Ruciński, Tadeusz. 1999. Autorytet kwestionowany czy poszukiwany. Wychowawca, 2, 8-10.
 • Siewiora, Jacek. 2015. Dziedzictwo moralne a duchowa kreatywność nauczyciela. W: Szkoła i jej etyczne wyzwania…, 119-136.
 • Sobór Watykański II. 1968. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”.
 • Stolarczyk, Ireneusz. 2006. Przesłanie Jana Pawła II do nauczycieli i wychowawców. W: W poszukiwaniu sensu wychowania, red. Danuta Ciszek i Magdalena Urbańska, 103-117. Tarnów: Biblos.
 • Szewczyk, Władysław. 2006. Autorytet nauczyciela dzisiaj – na przełomie wieków. W: W poszukiwaniu sensu wychowania, red. Danuta Ciszek i Magdalena Urbańska, 41-47. Tarnów: Biblos.
 • Wojtyła, Karol. 2000. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.
 • Zalewski, Dariusz. 2006. Wychować człowieka szlachetnego. Lublin: Instytut Edukacji Narodowej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-648f50ff-81a4-4f75-bded-23ca29f96ad1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.