PL EN


2008 | 2 | 39-49
Article title

Uniwersytet Humboldta czy wyższa szkoła zawodowa? - o potrzebie znalezienia równowagi między kształceniem akademickim i zawodowym. Egzemplifikacja niemiecka

Authors
Content
Title variants
EN
Humboldt University or Vocational School? - the reason to find the balance between university education and vocational training. German exemplification
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji binarnego systemu kształcenia na poziomie wyższym w Republice Federalnej Niemiec. Odwołując się do idei Humboldta, starałam się zrekonstruować kondycję i wyzwania stojące przed współczesnym uniwersytetem. Na tle przemian współczesnego uniwersytetu podjęłam również próbę odpowiedzi na pytanie, czy funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych (Fachhochschule) i uniwersytetów w N iemczech oparte jest na współistnieniu czy na konkurencji. Artykuł stanowi również próbę podjęcia odpowiedzi na pytanie, czy polskie szkolnictwo wyższe przygotowuje do pracy zawodowej. Jednocześnie bazując na myśli przewodniej Humboldta, starałam się również odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce istnieje wyraźny podział szkolnictwa wyższego na zawodowe i akademickie. Liczne raporty (m.in. UNDP, OECD) wskazują bowiem, iż polskie szkoły nie przygotowują do przyszłej pracy zawodowej. Przywołując egzemplifikację niemiecką starałam się ukazać możliwy scenariusz rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce z uwzględnieniem podziału na kształcenie zawodowe i akademickie.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
39-49
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • Antonowicz D. (2005). Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki (s. 28, 40). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Bartnicka K., Szybiak I. (2001). Zarys historii wychowania (s. 145-146). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Bauman T. (2003). Zagrożona tożsamość uniwersytetu. W: A. Ładyżyński, J. Raińczuk (red.) Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności (s. 54). Kraków: Impuls.
 • Bauman Z. (1997). Universities: Old, New and Different, W: A. Smith, F. Webster (red.) The postmodern university? Contested visions of Higher Education in society (s. 23). Buckingham: The Society for Research into Higher Education & Open University Press.
 • Bills D. B. (2004). The sociology of education and work (s. 47, 51, 52). Malden - Oxford: Blackwell Publishing.
 • Coffey A. (2001) Education and social change (s. 70, 200). Buckingham - Philadelphia: Open University Press.
 • Gmerek T. (2003). Młodzież i dyplom akademicki. Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego. W: T. Gmerek (red.) Edukacja i stratyfikacja społeczna (s. 41-42). Poznań: Wolumin.
 • Graham G. (2002). Universities. The recovery of an idea. Thorverton, UK: Imprint Academic.
 • Karabel J. (2005). The chosen (s. 4). New York-Boston: Houghton Mffilin Company.
 • Lilge F. (1975). The abuse of learnig. The failure of the German University (s. 18). New York: Octagon Books.
 • Lewis H. R. (2006). Excellence without a soul. How great university forgot education. New York: PublicAffairs.
 • Łazuga W. (2007). O zjawisku niedopasowania, Forum Akademickie, 7-8.
 • MacIntyre A. (2005). Katolickie uniwersytety. Niebezpieczeństwa, nadzieje, wybory. Znak, 11, s. 35.
 • Malec J. (2006). Czy rzeczywiście szkoły zawodowe?, Forum Akademickie, 3.
 • Melosik Z. (2003). Edukacja uniwersytecka i stratyfikacja społeczna. W: T. Gmerek (red.) Edukacja i stratyfikacja społeczna (s. 53-55, 63, 71). Poznań: Wolumin.
 • Melosik Z. (2004). Edukacja uniwersytecka i stratyfikacja społeczna, W: M. Cylkowska-Nowak (red.) Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej, (s. 66-67). Poznań: Wolumin.
 • Melosik Z. (2000). Uniwersytet i przemiany kultury współczesnej. W: M. Cylkowska-Nowak (red.) Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości (s. 203-204). Poznań: Wolumin.
 • Melosik Z. (2002). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy (s. 100, 104, 106). Poznań: Wolumin.
 • Nowakowska-Siuta R. (2005). Uniwersytet w systemie szkolnictwa wyższego Niemiec na europejskim tle porównawczym (s. 125-129; 138-145; 158-161). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Pritchard R. M. O. (1990). The end of elitism? The democratization of the West German university system (s. 40, 44-45, 47, 49). Worcester: Billing & Sons Ltd.
 • Readings B. (1997). University in Ruins. Cambridge, MA: Harvard University Press, New Edition.
 • Rhodes F. H. T. (2001). The creation of the future. The role of the American university (s. 33). Ithaca & London: Cornell University Press.
 • Rzeszotnik B. (2003). Sytuacja szkolnictwa ogólnokształcącego w Republice Federalnej Niemiec. W: K. Fiedor, M. S. Wolański (red.) Polska – Niemcy – Europa u progu XXI wieku. Problemy polityczne, gospodarcze, edukacyjne. Niemcoznawstwo, 12 (s. 305-319). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Schneider C. G. (2005). Liberal education: slip – sliding away. W: R. H. Hersh, J. Merrow (red.) Declining by degree. Higher education at risk (s. 61). New York: Palgrave Macmillan.
 • Stevens R. (2004). University to Uni. The politics of Higher education in England since 1944 (s. 4). London: Politico’s.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6494625a-ee24-4ef4-a397-dd445ccfdecb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.