PL EN


Journal
2015 | 1 | 71-96
Article title

Cnoty jako dyspozycje psychiczne i ich wpływ na jakość życia współczesnego człowieka

Content
Title variants
EN
Virtues as mental dispositions and their impact on the quality of life of modern man
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper explores the problem of virtue, understood as a mental disposition and its impact on the existence of human subject. The concepts of virtues developed by philosophers over the different eras are now the inspiration for psychology, mostly positive psychology. The aim of this analysis is to verify the hypothesis of a relationship between the possession of specific virtues and a sense of the quality of life. The research method is based on an analysis of the literature. The research material consists of the latest publications of leading psychologists, experts in the field of positive psychology, Polish and foreign, and an extensive literature in the field of philosophy. Based on the achievements of contemporary researchers in the article discusses the virtues catalog developed by the most eminent authorities in the field of positive psychology. The author proposes the thesis for a strong relationship between the virtues-psychological characteristics, and good mental and physical condition. The author shows which virtues are the most important in the human happi-ness. Moreover, author describes the benefits of having the virtues. Another theme of the article is a discussion about the psychological concept of virtues. The analysis ad-dresses the problem of achievements data by using psychometric tools in psychology.
Journal
Year
Issue
1
Pages
71-96
Physical description
Contributors
References
 • Arystoteles: Zachęta do filozofii. Przeł. K. Leśniak. Warszawa 2010.
 • Arystoteles: Etyka nikomachejska. Przeł. Sebastian Petrycy z Pilzna. Kraków 2011.
 • Bacon S. F.: Positive Psychology's Two Cultures. „Review of General Psychology” 2005, 2.
 • Baltes P. B., Glück J., Kunzmann U.: Wisdom. Its structure and function in regulating succesful life span development. [w:] Handbook of positive psychology. Red. C. R. Snyder, S. J. Lopez. New York 2002.
 • Cierpiałowska L., Sęk H.: Zdrowie i zaburzenia z perspektywy rozwojowej i procesualnej. Próba integracji podejścia salutogenetycznego i patogenetycznego. [w:] Psychologia zdrowia: teoria, metodologia i empiria. Red. T. Pasikowski, H. Sęk. Poznań 2006.
 • Czapiński J.: Szczęśliwy człowiek w szczęśliwym społeczeństwie? Zrównoważony rozwój, jakość życia i złudzenie postępu. „Psychologia jakości życia” 2002, 1.
 • Diogenes Laertios: Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Przeł. K. Leśniak, I. Kosińska, B. Kupis, W. Olszewski. Warszawa 1984.
 • Frankl V. E.: Homo Patiens. Przeł. R. Czarnecki, J. Morawski. Warszawa 1984.
 • Gruszecka E.: Poczucie wdzięczności: próba opisu i wyjaśnienia. „Psychologia Jakości Życia” 2003, tom 2, nr 2.
 • Gruszecka E.: Wdzięczność a szczęśliwe życie. „Psychologia Społeczna” 2011, tom 6, 4(19).
 • Jan Chryzostom Św.: Myśli. Przeł. J. Birkenmajer. Kraków 2010.
 • Kasprzak E., Derbis R.: Miejsce zamieszkania a poczucie jakości życia bezrobotnych. „Forum Psychologiczne” 1999, 1.
 • Kaczmarek Ł.: Skala Sprężystości Psychicznej – polska adaptacja Ego Resiliency Scale. „Czasopismo psychologiczne” 2011, 17.
 • Kramer D. A.: Wisdom as classical source of human strength: Conceptualization and empirical inquiry. „Journal of Social and Clinical Psychology” 2000, 1.
 • Kunzmann U., Baltes P. B.: Wisdom-Related Knowledge: Affective, Motivation, and Interpersonal Correlates. „Personality and Social Psychology Bulletin” 2003, 9.
 • Legowicz J.: Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa 1986.
 • Marek Aureliusz: Rozmyślania. Przeł. M. Reiter. Kraków 2009.
 • McCullough M. E., Snyder C. R.: Classical sources of human strenght: Revisiting an old home and building a new one. „Journal of Social and Clinical Psychology” 2000, 1.
 • Mróz J.: Prężność i poczucie stresu a typy zachowań i przeżyć związanych z pracą pielęgniarek. „Hygeia Public Health” 2014, 49(4).
 • Nietzsche F. W.: Wędrowiec i jego cień. Przeł. K. Drzewiecki. Kraków 2010.
 • Nietzsche F. W.: Poza dobrem i złem. Przeł. S. Wyrzykowski. Kraków 2012.
 • Peterson C., Seligman M. E. P.: Character strengths and virtues. A handbook and classification. Oxford 2004.
 • Sternberg R. J.: Balance theory of wisdom. „Reviev of General Psychology” 1998, 2.
 • Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T. 1. Warszawa 2011.
 • Turkiewicz-Maligranda A.: Prężność osobowa jako osobowościowy zasób zdrowotny. „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2014, 4, 2.
 • Trzebińska E.: Cechy afektywne a jakość życia. Porównanie kobiet i mężczyzn. „Kolokwia Psychologiczne. Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej” 2005, 13.
 • Trzebińska E.: Psychologia pozytywna. Warszawa 2008.
 • Wnuk M., Marcinkwski J. T.: Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, 93(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6498c102-f1ef-4696-9a26-5c83f49a3f5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.