PL EN


2019 | 1/43 | 245-260
Article title

Wychowanek w „spojrzeniu” wychowawcy – w ujęciu Chiary Lubich i Janusza Korczaka

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Learner in the Eyes of the Educator: Reflections on the Thought of Chiara Lubich and Janusz Korczak
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została ukazana w perspektywie pedagogicznej zbieżność wybranych myśli Chiary Lubich z jej tekstu Patrzeć na wszystkie kwiaty z niektórymi poglądami Janusza Korczaka. Uniwersalizm wpisany w zachęcie Lubich, aby „patrzeć na wszystkie kwiaty”, odnajduje się w zachęcie Korczaka, aby „szanować każdy etap życia” – co jest wynikiem jego najgłębszego uznania dla dziecka i jego praw, na czele z prawem do szacunku. Przyjęte przez Lubich znaczenie „patrzenia” jako synonimu kochania zostało ukazane i wyjaśnione w świetle dzieła wychowawczego Korczaka. Zestawienie wybranych fragmentów z tekstów obu autorów ujawnia głęboki związek w antropologicznych podstawach ich myśli.
EN
The article aims to highlight some pedagogical implications of the text of Chiara Lubich Looking at all the flowers, putting it in dialogue with the work of Janusz Korczak. The universality inherent in Chiara Lubich’s exhortation to “look at all the flowers”, can be found in the exhortation of Korczak to “respect all the ages of life”, as a consequence of the high consideration that he has of the child and his rights, first of which the right to respect. The depth of meaning that “looking at” assumes in this text of Chiara Lubich, where it becomes synonymous with “loving”, can be found declined and deployed in pedagogical terms in the work of Korczak. The juxtaposition of some passages of the texts of these two authors reveals profound assonances in the anthropological foundations of their thought.
Year
Volume
Pages
245-260
Physical description
Contributors
References
 • Atzori, Maria Caterina. “Guardare tutti i fiori: il contesto dello scritto chiariano”. W: Lucia Abignente, Maria Caterina Atzori i in., Guardare tutti i fiori. Da una pagina del ’49 di Chiara Lubich. Studi della Scuola Abbà, 19–20. Roma: Città Nuova Editrice, 2014.
 • Bettelheim, Bruno. „Prefazione”. W: Janusz Korczak, Come amare il bambino, 7-8. Milano: Luni, 2015.
 • Ciardi, Fabio. “L’intuizione di una «spiritualità collettiva»: un’unità di anime che rispecchia la Trinità di Lassù”. W: Lucia Abignente, Maria Caterina Atzori i in., Guardare tutti i fiori. Da una pagina del ’49 di Chiara Lubich. Studi della Scuola Abbà, 25–38. Roma: Città Nuova Editrice, 2014.
 • Falkowska, Maria. Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1989.
 • Korczak, Janusz. Come amare il bambino. Milano: Luni, 2015.
 • Korczak, Janusz. Diario dal ghetto. Milano: Luni, 2013.
 • Korczak, Janusz. Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka, 2012.
 • Korczak, Janusz. Jak kochać dziecko. Internat. Kolonie letnie. Dom sierot. Warszawa: Rzecznika Praw Dziecka, 2013.
 • Korczak, Janusz. Kiedy znów będę mały. Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1925.
 • Korczak, Janusz. Pisma wybrane, t. 3. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1987.
 • Korczak, Janusz. Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka, 2012.
 • Lubich, Chiara. Charyzmat jedności, red. Michel Vandeleene. Kraków: Fundacja Mariapoli – Wydawnictwo M, 2007.
 • Lubich, Chiara. „Charyzmat jedności i pedagogika”. W: Chiara Lubich, Charyzmat jedności, red. Michel Vandeleene, 313–320. Kraków: Fundacja Mariapoli – Wydawnictwo M, 2007.
 • Lubich, Chiara. “Paradiso ’49. Guardare tutti i fiori, 6 novembre 1949”. W: Lucia Abignente, Maria Caterina Atzori et al., Guardare tutti i fiori, Studi della Scuola Abbà, 10–12. Roma: Città Nuova Editrice, 2014.
 • Lubich, Chiara. „Patrzeć na wszystkie kwiaty”. W: Chiara Lubich, Charyzmat jedności, red. Michel Vandeleene, 73–75. Kraków: Fundacja Mariapoli – Wydawnictwo M, 2007.
 • Montessori, Maria. Il segreto dell’infanzia. Milano: Garzanti, 1950.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6498c467-66a5-4a77-b7bf-00fa6ddefd38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.