PL EN


2014 | 176 | 202-215
Article title

Wybrane czynniki rozwoju turystyki

Authors
Content
Title variants
EN
Selected Factors of Tourism Development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Tourism economy has been evolving over the past decades and has become, in many countries, one of the fastest growing industries. The aim of this paper is to demonstrate the relationship between the socioeconomic development of countries and the development of tourism industry. The paper presents selected economic, social, demographic, and political factors contributing to tourism development, such as: growth of wealth of societies, changing life expectancy, changing the amount of leisure time, degree of urbanization, development and use of means of transport, tourism and environmental policy and international integration. The analysis of the factors mentioned above showed that they are a strong incentive for the development of tourism industry and other areas that develop for tourism. Recent years have also shown that tourism industry is very sensitive to changes in economic conditions.
Keywords
Year
Volume
176
Pages
202-215
Physical description
Contributors
References
  • W.W. Gaworecki: Turystyka. PWE, Warszawa 2003, s. 105-149 oraz W. Alejziak: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. ALBIS, Kraków 1999, s. 71-114.
  • Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Wyd. Wilga, Warszawa 1996, s. 1186.
  • S. Wodejko: Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 170.
  • 6 Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołembski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 186-189.
  • M.W. Kozak: Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 22.
  • Zarządzanie turystyką. Red. L. Pender, R. Sharpley. PWE, Warszawa 2008, s. 55.
  • T. Gądek-Hawlena: Determinanty podaży usług lotniczych i ich wpływ na rozwój ruchu turystycznego w Polsce. W: Nowe trendy rozwoju turystyki. Red. G. Gołembski. Wydawnictwo PWSZ, Sulechów 2008, s. 149-155.
  • Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Rekreacji, Warszawa 2008, s. 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6498c7ca-5718-4a49-a051-6bb98eb64d43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.