PL EN


2010 | 2(16) | 137-147
Article title

Cluster’s potential

Content
Title variants
PL
Potencjał klastra
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Struktura klastrowa w Polsce jest zjawiskiem nowym, niemniej doświadczenia międzynarodowe wskazują, że klastry to jeden z najważniejszych czynników rozwoju i wzrostu gospodarki. W odróżnieniu od innych struktur regionalnych czy narodowych zachodzi w nich najszybszy transfer wiedzy i technologii, osiągany dzięki geograficznej bliskości podmiotów reprezentujących zarówno przemysł, jak i naukę (sieciowanie i kontakty międzyludzkie).
EN
The cluster structure in Poland is a new phenomenon. However, international experiences show that clusters are one of the most important factors of economic growth and development. Unlike other regional or national structures, it is characterised by the fastest transfer of knowledge and technologies, achieved owing to geographical closeness of the entities representing both the industry and science (networking and interpersonal contacts).
Keywords
Year
Issue
Pages
137-147
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, jolanta.stanienda@mwse.edu.pl
References
 • A governor’s guide to cluster-based economic development. 2002. Washington: National Governors Association.
 • Bojar E. (ed.). 2006. Klastry jako narzędzie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. ISBN 83-7497-016-2.
 • Bojar E., Bojar M., Żminda T. 2007. "Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne". Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, no. 10.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. 2004. Polityka wspierania klastrów: Najlepsze praktyki i rekomendacje dla Polski. Niebieskie Księgi/Rekomendacje, no 11. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. ISBN 83-89443-24-4.
 • Buszko A., Wierzbicka W. 2008. "Znaczenie i rozwój klastrów w województwie warmińsko-mazurskim". Organizacja i Kierowanie, no. 1.
 • Famielec J. 1997. Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-87239-23-2.
 • Famielec J., Superson-Polowiec B., Wydymus Z. 1998. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym: wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Text. ISBN 83-86050-48-7.
 • GUS. 2002. Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle. PNT-02. Warszawa.
 • Hołub-Iwan J., Małachowska M. 2008. Rozwój klastrów w Polsce: Raport z badań. Szczecin: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. ISBN 83-913027-4-1.
 • Szultka T. (ed.). 2004. Klastry – innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. ISBN 83-89443-17-1.
 • Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T. 2001. Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim. Polska Regionów, no. 26. ISSN 1508-2544. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • www.tekes/fi/eng/publications/index.htm. [online, accessed: 2007-12-04].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64a20ed1-5f4b-49d2-9f0e-83015085e9b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.