PL EN


2014 | 17 | 4 | 793-818
Article title

Znaczenie czynników osobowościowych i środowiskowych w radzeniu sobie z katastrofą: badanie powodzian

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Selected personal and environmental aspects important in dealing with a catastrophe: Flood victim research report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia podłużne badania psychologiczne osób poszkodowanych w powodzi, która w 2010 roku nawiedziła gminę Wilków w województwie lubelskim. Ze względu na wieloaspektowość projektu badawczego przedstawiona jest jedynie jego część, dotycząca istotnych w radzeniu sobie ze skutkami powodzi zmiennych psychologicznych i środowiskowych. Uzyskane wyniki pokazujące subiektywne znaczenie opisywanych obszarów, jak i zmiany, jakie zaszły pomiędzy 6 a 18 miesiącami od powodzi, poddano interpretacji w kontekście radzenia sobie ze skutkami katastrofy ekologicznej. W pracy opisano najważniejsze wnioski teoretyczne wynikające z badań oraz implikacje praktyczne w działaniach związanych z szeroko pojętą interwencją kryzysową.
EN
The article discusses longitudinal psychological examinations of victims of the flood that struck the County of Wilków in the Lubelskie Province, Poland, in 2010. Due to the multifaceted character of the research project, only a part of it is presented here, concerning the psychological and environmental variables significant in coping with the effects of the flood. The obtained results, illustrating the subjective importance of the domains described as well as the changes that occurred between 6 and 18 months after the flood, were interpreted in the context of coping with the effects of an ecological disaster. The paper describes the main theoretical conclusions emerging from the research and practical implications for activities connected with broadly understood crisis intervention.
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
793-818
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Psychologii Osobowości, lukaszzab@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64a27428-e4d6-4b39-b95e-74cbc9fad888
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.