PL EN


2019 | 45 | 4 (174) | 77–99
Article title

Kobiety w migracjach międzynarodowych z Podhala. Przypadek Ludźmierza

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tradycyjnie migracje międzynarodowe z Podhala postrzegane były przez pryzmat ekonomicznych konsekwencji wyjazdów górali podhalańskich – mężczyzn udających się do prac sezonowych w rolnictwie (wyjazdy kontynentalne) lub w przemyśle ciężkim: budownictwie czy metalurgii (wyjazdy zamorskie). Jednak od dekad w migracjach międzynarodowych z Podhala uczestniczyły kobiety. Do końca XX wieku migrantki z Podhala głównie towarzyszyły wyjeżdżającym do pracy mężczyznom, szczególnie w przypadku migracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obecne od lat 90. XX wieku zmiany w strumieniach migracyjnych z Podhala dotyczyły także uczestnictwa kobiet w migracjach. Góralki podhalańskie coraz częściej samodzielnie podejmowały decyzje o wyjeździe, a ich aktywne uczestnictwo w migracjach międzynarodowych powodowało zmiany w społecznościach wysyłających. Potwierdzeniem tego faktu są dane z badań własnych, które prowadziłam w jednej z podhalańskich społeczności wiejskich – Ludźmierzu. Na podstawie przeprowadzonych badań wyłonić można interesujące kwestie związane z migracjami góralek. W artykule podjęto analizę jednego z takich zagadnień, mianowicie zmian w kapitale społecznym, kulturowym i ekonomicznym uczestniczek migracji międzynawowych z Podhala (przez wyjazdem, w trakcie, po zakończonej migracji) i ich wpływu na podejmowane rodzaje aktywności w społeczności wysyłającej i przyjmującej.
EN
Traditionally, international migration from Podhale was perceived from the point of view of the economic consequences of departures of Podhale highlanders – men travelling for seasonal work in agriculture (continental departures) or in heavy industry like construction or metallurgy (overseas departures). However, women have participated in international migration from Podhale for decades. Until the end of the 20th century, female migrants from Podhale mainly accompanied the men leaving for work, especially when migrating to the United States. Changes in migration streams from Podhale, present since the 90s of the XXth century, also concerned the participation of women in migration. Female Podhale highlanders increasingly made their own decisions about leaving, and their active participation in international migration triggered changes in the communities which sent them. A confirmation of this fact is the data from my own research, which I conducted in one of the Podhale rural communities – Ludźmierz. On the basis of the conducted research, interesting issues related to migration of female highlanders can be discovered. The article analyses one of the issues, namely changes in the social, cultural and economic capital of the female participants of international migration from Podhale (before departure, during, after the migration) and their impact on the types of activity in the sending and receiving communities.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64a31461-c22c-471d-9493-e30d226f877a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.